Skagsudde, hav möter land.

Besöksnäring

Region Västernorrland arbetar för att stärka länets besöksnäring, bland annat genom att sprida aktuell statistik och relevanta analyser.

Ett viktigt uppdrag är att sprida kunskap kring hur besöksnäringen utvecklas. Regionen förser därför omgivningen med nyheter, statistik och trender kring turismen i världen och Västernorrland. Regionen håller även kontakt med organisationer som är verksamma inom turismnäringen och fungerar som remissinstans i turismfrågor som rör vårt län. 

Tillväxtstrategi för Västernorrlands besöksnäring (pdf)

Analyser och kunskapsförmedling

Regionen sammanställer statistik kring besöksnäringens utveckling, analyserar innehållet och presenterar resultaten på ett lättillgängligt sätt. Statistiken kompletteras med information som länets beslutsfattare och företag kan använda sig av.

Statistik över länets besöksnäring

Besöksnäringen är en allt viktigare del i Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den turistiska konsumtionen från såväl svenska som utländska besökare har ökat kraftigt sedan år 2000. Besöksnäringen är viktig för att skapa möjligheter, utveckling och livskraft i våra landsbygder och bidrar till ökad attraktivitet i hela länet.

För att kunna bedriva långsiktig planering och fatta beslut kring arbetet med länets besöksnäring krävs korrekta faktaunderlag. Statistiken ska vara ett aktuellt beslutsunderlag till såväl politiker, tjänstemän som företag och ideella organisationer.

Statistik

Preliminära gästnätter januari-april 2021 (pdf)

Fastställda gästnätter januari-december 2020 (pdf)

Sommaranalys 2020 (pdf)

Relaterad information

Höga Kusten Destinationsutveckling (hkdest.se) 

Destination Sundsvall (visitsundsvall.se) 


Tillbaka till toppen