Bildmontage - människor som samlas kring digitala skärmar, en med skyddshjälm.

Smart specialisering

Smart specialisering är ett europeiskt begrepp som handlar om att bygga på de styrkor som redan finns i en region, men att också ha en beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. Syftet är att stärka regionens konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt.

Att arbeta med innovationsfrågor i Västernorrland är en viktig del av det regionala tillväxtarbetet och den regionala tillväxtpolitiken. Den regionala innovationsstrategin ger förtydliganden och prioriteringar till fokus- och utvecklingsområden för Västernorrland.

Mellan 2024 och 2027 finansieras utvecklingsarbetet kring smart specialisering av Europeiska unionen.

Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering

Styrke- och utvecklingsområden

Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering identifierar och synliggör regionens prioriterade styrke- och utvecklingsområden. Tanken är att dessa styrkeområden, genom korsbefruktning, kan användas som hävstång för att främja innovation. Inom samtliga områden finns ett behov av diversifiering, breddning och förnyelse.

Styrkeområden

Utvecklingsområden


Tillbaka till toppen