Miljö- och energipolicy

Region Västernorrlands miljö- och energipolicy gäller för hela organisationen och beskriver vår ambition och viljeriktning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Det som framförallt påverkar miljön är vår:

  • energianvändning
  • kemikalieanvändning
  • transporter och tjänsteresor
  • inköp av varor och tjänster

Region Västernorrlands miljö- och energipolicy (pdf)


Tillbaka till toppen