Årsredovisning

Här hittar du regionens årsredovisningar. Region Västernorrland upprättar en delårsrapport samt en årsredovisning per år. Den totala bilden av utfall och måluppfyllelse ges i årsredovisningen.

Om du behöver en årsredovisning från ett tidigare år kan du vända dig till diariet vid Regionens hus, e-postadress: region.vasternorrland@rvn.se. 


Tillbaka till toppen