Labpersonal arbetar med provrör.

2,35 miljoner till klinisk forskning 2024

2024-01-02 08:00

Norra sjukvårdsregionen, som består av Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland, ger 2,35 miljoner till klinisk forskning 2024.

- Det betyder mycket att vi kan få de här medlen, för forskarna givetvis men också för att stärka forskningsmiljön på lång sikt i den norra regionen, säger Sofia Pettersson, tf FoU-chef och områdesdirektör för PUF.

Visare Norr står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr. Visare Norr-anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norra sjukvårdsregionen, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras.

För projektåret 2024 har 2,35 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 50 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland. 12 forskningsprojekt har beviljats anslag på totalt 2,35 miljoner kronor.

400 000 kronor till Västernorrland

Jakob Walldén och Charlotta Wadsten, från Region Västernorrland, är två av forskarna som i år får ta del av anslagen.

Jakob Walldén är läkare vid anestesikliniken och lektor vid Umeå universitets läkarutbildning och får 300 000 kronor för sitt forskningsprojekt om läkemedel för att minska postoperativt illamående och kräkning.

Charlotta Wadsten är läkare vid kirurgkliniken och får 100 000 kronor för sitt forskningsprojekt om riskstratifiering vid preinvasiv och invasiv bröstcancer.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen har tagits av FUI-rådet.

Stärker forskningen i norr

Norra sjukvårdsregionen har sedan 1986 fördelat ca 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr. 

- Vårdforskningen genom Visare Norr stimulerar till ökad samverkan inom norra sjukvårdsregionen vilket ger bredare underlag för forskningen och större kompetens, säger Sofia Pettersson.

Här hittar du ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr.


Tillbaka till toppen