Maria Strandberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.
Maria Strandberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

30 nya egna medarbetare till hälso- och sjukvården

2024-06-17 08:00

Region Västernorrland har sedan den 3 juni, när Vårdförbundet regionalt drog tillbaka blockaden mot nyanställningar, anställt ett 30-tal nya medarbetare. Det rör sig om sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Region Västernorrland har sedan den 3 juni, när Vårdförbundet regionalt drog tillbaka blockaden mot nyanställningar, anställt ett 30-tal nya medarbetare. Det rör sig om sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

- Jag är glad över att vi på kort tid kunnat anställa fler egna medarbetare till hälso- och sjukvården. Vi har ett tufft bemanningsläge inför sommaren och varje ny medarbetare skapar bättre förutsättningar för att vi ska klara vårt uppdrag, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Strandberg.

Det har varit känt att sommaren 2024 riskerade att bli extra besvärlig – inte minst mot bakgrund av det nya nationella hyravtal som började gälla under senare delen av våren. Av just detta skäl genomfördes en mer noggrann och omfattade förplanering än tidigare år.

Tuffare än beräknat

- Det vi kan konstatera är att utvecklingen blivit sämre än vad prognoser och bedömningar visade under vårvintern. Antalet besvarade avrop har blivit klart lägre än vad någon har räknat med. Dessutom har den pågående konflikten med Vårdförbundet ökat svårigheterna att i tid bemanna fullt ut i våra verksamheter, säger Maria Strandberg.

Flera verksamheter inom hälso- och sjukvården har ändå så här långt lyckats upprätthålla en stabil planering för sin bemanning under sommarperioden. Andra verksamheter befinner sig dock i en situation med små marginaler och några har inte fullt ut lyckats säkra en fullgod och patientsäker bemanning.

"Personalen har sträckt sig långt"

- Jag vet att personalen vid många verksamheter har sträckt sig långt genom att skjuta upp semestrar och anpassa schemaläggning, vilket jag är mycket tacksam över. Vi måste nu tillsammans fortsätta lösa bemanningen – framför allt vid de verksamheter som bedriver akut och nödvändig vård. Därför är det mycket glädjande att vi nu kan börja nyanställa medarbetare igen och att det finns ett stort intresse av att jobba i regionen, säger Maria Strandberg.


Tillbaka till toppen