Bild på Region Västernorrlands sjujkhus

Aktuell lägesbild för hälso- och sjukvården i sommar

2024-07-09 10:10

Läget i hälso- och sjukvården har hittills i sommar i det stora hela varit hanterbar. Det har varit fullbelagt på alla sjukhus med vissa överbeläggningar. Vakanta pass har lösts allt eftersom.

- Vi har ett ansträngt läge och våra medarbetare inom hälso- och sjukvården gör ett fantastiskt arbete trots de bemanningsproblem vi har. Jag vill ge en eloge till de medarbetare som har försökt att lösa detta med gemensamma krafter, säger Maria Strandberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kardiologin i Sundsvall har fortfarande några vakanta pass att lösa under sommaren.

- Vi jobbar intensivt och har nu betydligt färre pass kvar att lösa. Det är just nu endast enstaka ströpass samt under en vecka månadsskiftet juli/augusti som återstår att lösa. Arbetet fortgår hela tiden, säger Roger Westerlund, områdesdirektör för närsjukvårdsområde söder samt tillförordnad områdesdirektör för område somatik.

Tack vare gott samarbete mellan verksamheter är bemanningen avseende vårdplatser i Sollefteå löst under sommaren. Verksamheterna i Örnsköldsvik jobbar också tillsammans för att upprätthålla erforderliga antal vårdplatser på sjukhuset hela sommaren. Det saknas fortfarande ett antal pass och det arbetas intensivt för att säkerställa de planerade antalet vårdplatser.

Ambulanssjukvården hanterar sitt uppdrag väl trots att man har lägre bemanning under sommaren. Även här gör våra medarbetare stora insatser för att sommaren ska bli så bra som möjligt.

Arbetet för att säkerställa patientsäkerhet, rimlig arbetsbelastning och riskminimering fortsätter kontinuerligt. Möten och samverkan sker dagligen för att bibehålla patientsäkerheten och arbetsmiljön på de olika enheterna. Det sker också samarbete mellan sjukhusen, hälsocentraler, privata hälsocentraler och kommuner.


Tillbaka till toppen