Peter Neuman, verksamhetschef ambulans

Ambulanssjukvården pressad av krav på dygnsvila

2023-09-12 08:37

De skärpta kraven på dygnsvila påverkar dygnet-runt verksamhet i hela landet. För Region Västernorrland påverkas flera verksamheter men tuffast är det inom ambulansverksamheten. Idag berättar Peter Neuman, verksamhetschef för ambulansen, för hälso- och sjukvårdsnämnden om läget just nu, vid ett extrainsatt möte.

För ambulansverksamheten medför införandet av de nya reglerna särskilt stora påfrestningar, eftersom det nya regelverket kräver en utökad bemanning. Inom ambulansverksamheten har medarbetarna i stor utsträckning valt att förlägga arbetstiden inom ramen för hela dygn. När möjligheten att arbeta dygn nu försvinner, har flera medarbetare lämnat sina tjänster. Det innebär att verksamheten inte kommer kunna bemanna alla ambulanser fullt ut. Den uppkomna bristen på bemanning kommer påverka hela länets ambulanssjukvård.

- Det är en besvärlig situation. 19 medarbetare har sagt upp sig i Sollefteå, så självklart är det tufft att få ihop det. Vi räknar med att det finns risk för längre väntetider, framför allt på uppdrag som är mindre akuta, säger Peter Neuman, verksamhetschef ambulansverksamheten.

Prioriteringar

Under de närmaste veckorna kommer ambulansledningen att följa utvecklingen mycket noga. Uppföljningen kommer bland annat rikta in sig på väntetider till såväl akuta som mindre akuta uppdrag.

- Redan idag är våra ambulanser länsresurser som används där de behövs bäst. Ambulanser kommer att finnas tillgängliga i hela länet även fortsättningsvis, men vi kommer att prioritera för att säkra patientsäkerheten i akuta situationer, säger Peter Neuman.

Nödvändiga förändringar

Konkreta åtgärder som pågår just nu är bland annat nyrekryteringar, effektivisering av patienttransporter och en rad andra åtgärder som bland annat rör schemaläggning och planering. Inte minst samarbetet mellan ambulansstationerna kommer att behöva öka. Det sker bland annat genom att en resurs från Örnsköldsvik täcker upp i Sollefteå.

- Vår bästa bedömning är att situationen stegvis kan återgå till ett bättre läge under våren 2024. Det är sammantaget en allvarlig situation som måste följas noga. Utan personal kan vi inte bedriva någon verksamhet och vi måste säkra att vi inte tappar ännu fler medarbetare, säger Peter Neuman.

Svensk lag och centrala kollektivavtal måste följas

Kravet på dygnsvila träder i kraft den 1 oktober.

- För våra medarbetare blir det här en omställning och vi har förståelse för att det skapar missnöje. Men vi kan inte välja bort att följa svensk lag och kollektivavtal. Nu handlar det först och främst om att ge invånarna i hela länet en trygg ambulansvård, avslutar Peter Neuman.

Fakta dygnsvila

Bakgrunden är en anmälan till EU-kommissionen med anledning av att Sverige inte följer arbetstidsdirektivet. Centralt överenskomna avtal anger att ett nytt regelverk ska vara infört den 1 oktober. Direkt efter varje arbetspass ska vila vara inplanerad och undantag ska verkligen vara undantag. Det finns ingen möjlighet för så kallad dygnstjänstgöring. Alla scheman ska vara anpassade för att garantera elva timmars sammanhängande vila per dygn.


Tillbaka till toppen