Porträttbild av Maria Strandberg
Maria Strandberg hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland

Andelen hyrtimmar för bemanningspersonal minskar

2024-04-19 09:34

Hälso- och sjukvårdsnämnden gav tidigare i år hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att som första delmål reducera hyrtiden med 20 procent på tre månader, räknat från och med den 1 februari. Trenden så långt är tydlig – andelen inköpta hyrtimmar har kraftigt minskat under våren.

- Nu syns resultatet av det gedigna jobb alla verksamheter och enheter har gjort under våren och jag beundrar alla som bidragit. Under 2024 är målet för oss att öka andelen egna anställda inom hälso- och sjukvården, det kommer gagna patientsäkerheten, arbetsmiljön och utvecklingen på våra enheter, säger Maria Strandberg hälso- och sjukvårdsdirektör,

Kostnadsutvecklingen har bromsats upp

Med en minskad andel inhyrd bemanning har även kostnadsutvecklingen bromsats upp. I januari var kostnaden för inhyrd personal 79,6 miljoner kronor och i mars var kostnaden nere på 57, 8 miljoner. Samtidigt har antalet anställda inom hälso- och sjukvården under samma period ökat med 26 personer.

- Alla inblandade har gjort ett jättebra arbete och jag är väldigt optimistisk om att vi når målet om 20 procents minskning av inköpta hyrtimmar i slutet av april. Den största utmaningen just nu och framöver blir att hålla i och hålla ut med ett minskat hyrberoende även under sommarperioden, säger Maria Strandberg.

Veckovis inrapportering och uppföljning

I slutet av fjolåret uppmättes den högsta procentandelen inhyrd bemanning i Region Västernorrland i förhållande till egen personal, totalt cirka 18 procent, jämfört med 11,6 procent 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnden gav därför hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att kraftigt minska andelen inhyrd personal och som en led i detta har bland annat veckovisa inrapporteringar och uppföljningar ingått.


Tillbaka till toppen