Porträttbild av Maria Strandberg, hälso- och sjukvårdsdirektör

Andelen hyrtimmar minskar ”det går åt rätt håll”

2024-05-14 09:24

Hälso- och sjukvårdsnämnden gav tidigare i år hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att som första delmål reducera köp av antalet inhyrda timmar med 20 procent på tre månader, räknat från och med den 1 februari. Resultatet visar att Region Västernorrland minskade den totala andelen hyrtimmar med 5,9 procent vecka 17, medan vecka 18 visar på en minskning på 23,1 procent. Det betyder att målet delvis uppnåtts.

- Inrapporteringarna visar att det går upp och ned olika veckor och det skiljer sig också mellan sjuksköterskor och läkare men det går åt rätt håll. Alla inblandade har gjort en stark insats och jag är väldigt stolt över arbetet som har lagts ner, säger Maria Strandberg hälso- och sjukvårdsdirektör.

I slutet av fjolåret uppmättes den högsta procentandelen kostnad för inhyrd bemanning i förhållande till kostnad för egen personal i Region Västernorrlands historia - totalt cirka 18 procent. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick därför i uppdrag att kraftigt reducera kostnaderna för inhyrd bemanning och för perioden januari – april ser vi nu att andelen minskat till 16,3%, vilket innebär att vi är på väg åt rätt håll.

Samverkan och lärdomar

Samverkan mellan Norra sjukvårdsregionen, lärdomar från Norrbottens modell samt Region Kronobergs infallsvinkel att fokusera på ökning av egen personal ligger till grund för Region Västernorrlands arbete med att minska hyrbemanningen. Som ett led i detta har bland annat veckovisa inrapporteringar och uppföljningar ingått.

- Ökar vi andelen egen personal får vi en mer stabil bemanning med ökad kontinuitet för våra patienter och bättre arbetsmiljö. Under perioden från 1 februari till dess att vårdförbundets anställningsblockad trädde i kraft 25 april har antalet anställda inom hälso- och sjukvården ökat med 35 personer, vilket är väldigt positivt, säger Maria Strandberg.

Nya delmål

Nu har nya delmål satts i ytterligare tre etapper.

  • Reducera andelen köpta timmar för inhyrd personal med 25 procent under perioden 1 maj till 31 augusti
  • Reducering med 35 procent fram till 31 oktober
  • I utgången av 2024 nå målet om en minskning med 45 procent

Utgångspunkt för mätningen är inrapportering för vecka 6 2024, då var antalet inköpta timmar från bemanningsföretagen 12 539.

Vilka konsekvenser får det om vi inte når målen?

- Når vi inte målen om att minska våra kostnader när det gäller inhyrd bemanning kommer verksamheterna att behöva spara inom andra områden för att våra pengar inom Hälso-och sjukvården ska räcka, precis som vid vanlig hushållsekonomi. Vänder inte trenden kan varsel av tjänster behöva tas till, som många andra regioner redan har gjort, avslutar Maria Strandberg.

Vid inrapportering för vecka 17 är minskningen totalt 5,9 procent. Minskningen för sjuksköterskor var 13 procent, men det var en ökning med 7,1 procent för läkare jämfört med vecka 6. För vecka 18 inrapporteras en minskning med totalt 23,1 procent jämfört med vecka 6. Minskningen för sjuksköterskor var då 23,5 procent och för läkare 22,4 procent.


Tillbaka till toppen