Arbetsgivaren om Vårdförbundets krav: "Vi lever upp till flera av kraven"

2024-05-10 12:24

SKR och Sobona har under de senaste veckorna tecknat nya kollektivavtal med övriga fack inom kommuner och regioner. Samma avtal har erbjudits Vårdförbundet som dock valt att tacka nej då de inte anser att avtalet lever upp till deras krav.

- I förhållande till riket har vi relativt höga löner och vi arbetar redan med förkortad veckoarbetstid. Det är många delar i Vårdförbundets krav som vi redan lever upp till, säger Helena Wersén, förhandlingschef, Region Västernorrland.

Den 25 april trädde Vårdförbundets blockad mot övertidsarbete, merarbete och nyanställningar i kraft. Vårdförbundet yrkar på höjda löner, arbetstidsförkortningar och mindre övertidsarbete. Vårdförbundets stridsåtgärder riktas mot alla 21 regioner och fyra stora vårdbolag.

Mindre övertidsarbete

Vårdförbundet menar att arbetsgivarna överutnyttjar medarbetarna genom exempelvis mycket övertidsarbete. I Region Västernorrland arbetar våra sjuksköterskor i snitt cirka 2,5 timmars övertid per person och månad. Det skiljer sig dock mycket åt mellan verksamheter och enheter där vissa som exempelvis ambulansen har väldigt mycket övertid och andra nästan ingen övertid alls.

Förkortad veckoarbetstid

Ett av Vårdförbundets krav är förkortad veckoarbetstid. I Region Västernorrland finns olika modeller för arbetstidsförkortning.

- Det är nästan ingen som arbetar 40 timmar hos oss. Det är i princip bara de som jobbar måndag till fredag på hälsocentraler och mottagningar. De som är schemalagda kvällar och helger har redan idag arbetstidsförkortning enligt avtal. Där varierar arbetstiden mellan 33,0 och 38,25 timmar beroende på vilken tid på dygnet de arbetar, säger Helena Wersén.

Inom Region Västernorrland finns dessutom ett lokalt kollektivavtal som innebär att en medarbetare som arbetar 20 procent natt får en minskad veckoarbetstid vilket är en förbättring jämfört med det centrala avtalet där gränsen går vid 30 procent natt. Därutöver har Region Västernorrland en poängmodell som innebär att vi arbetar ännu färre timmar på nästan alla vårdavdelningar.

Höjda löner

Vårdförbundet kräver också höjda löner. Enligt den partsgemensamma statiken sammanställt av SKR, Sveriges kommuner och regioner, gällande regionernas lönenivåer ligger medellönen för allmänsjuksköterskor i riket på 36 240 kronor i månaden i snitt. Västernorrland placerar sig på femte plats med 36 206 kronor per månad. Högst ligger lönerna i Stockholm med 38 348.

Barnmorskor i Västernorrland har en medellön på 44 725 vilket är högst i Sverige och mer än 1 000 kronor mer än genomsnittet i Sverige. Distriktssköterskor i Västernorrland har en medellön på 42 899 vilket också är högre än rikssnittet. Röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker ligger däremot något under rikssnittet.

- Vi har konkurrenskraftiga löner jämfört med andra regioner och har faktiskt de högsta lönerna i Sverige för barnmorskor. Sen finns det yrkesgrupper som fortfarande ligger lägre och där vi har ett arbete att göra, säger Helena Wersén.

Utöver grundlönen tillkommer ersättningar för obekväm arbetstid på kvällar, helger och nätter. Beroende på hur man jobbar kan det variera mellan 1 500 och 6 000 kronor per månad.

Fokus på patientsäkerhet

SKR har varnat för att stridsåtgärderna riskerar att drabba patienter genom uppskjuten vård vilket vi ännu inte sett några tecken på i Västernorrland.

- Vi arbetar stenhårt för att inga patienter ska drabbas av konflikten. Så långt det är möjligt ska inga planerade operationer eller annan planerad vård ställas in, säger Maria Strandberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland.

Här hittar du hela listan över Vårdförbundets krav.

Fakta Blockad

De som berörs av konfliktåtgärderna är medlemmar i Vårdförbundet som är anställda som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska samt specialister inom dessa grupper och chefer.

Nyanställningsblockad innebär att inga anställningar för ovan nämnda yrkesgrupper får ingås efter den 25 april klockan 16.00 oavsett anställningsform eller längd.

Övertid- och mertidsblockad innebär att medarbetare som omfattas av konflikten inte ska arbeta övertid eller mertid, vilket betyder att Vårdförbundet förhindrar medlemmarna att utföra övertids- och mertidsarbete på arbetsplatsen.


Tillbaka till toppen