Barnsjuksköterskorna Catrine Sveningsson och Malin Zetterberg på barnmottagningen där det står en clown av legobitar i naturlig storlek.
Barnsjuksköterskorna Catrine Sveningsson och Malin Zetterberg är två av dem som jobbar för att läkartiderna ska utnyttjas, även när det blir sena avbokningar.

Nya metoder minskar antalet tomma läkartider på barnmottagningen

2024-05-13 08:30

Barnmottagningen i Sundsvall arbetar i flera nya spår för att kunna ta emot så många barn som möjligt. Det handlar om att fylla sent avbokade tider, skicka ut en extra sms-påminnelse och ge föräldrar möjlighet att själva välja en tid som passar dem för vissa besök.

Varje vecka är det flera patienter och vårdnadshavare som uteblir eller bokar av sitt besök på barnmottagningen i ett sent skede. För att kunna använda de tomma tiderna för att ta hand om andra barn pågår just nu ett projekt.

- Vi har anställt en sjuksköterska som ringer till patienter som står på väntelistan och frågar om de har möjlighet komma på en läkartid som blivit ledig efter ett sent återbud, säger Camilla Östling som är enhetschef på barnmottagningen.

Effektivt projekt

Barnsjuksköterskan heter Catrin Sveningsson och har arbetat i projektet sedan i februari i år. Redan i mitten av mars hade telefonsamtalen bidragit till att fylla 64 tomma läkartider som avbokats med kort varsel

- När patienter avbokar besök frågar vi dem om de kan tänka sig att komma på en återbudstid i stället. De flesta som svarar ja är beredda att komma med kort varsel när vi ringer, säger Catrin Sveningsson.

Brev och sms 

Som en bilaga till besökskallelser som går ut med posten följer numera också en uppmaning om att tillvarata besökstiden och avboka med god framförhållning om det finns förhinder. Dessutom kommer en extra digital påminnelse via sms en vecka innan besöket.

- Sedan vi införde detta märker vi att det är färre som uteblir från sina besök, säger Lina Nyberg barnsjuksköterska på barnmottagningen.

Boka sitt eget besök

Ett tredje sätt att minska risken för avbokningar är att erbjuda vårdnadshavare till barn som kommer på återkommande besök för allergivaccinationer att själva göra en digital bokning av sitt nästa besök.

- Det har underlättat mycket för oss rent administrativt och framför allt för patienterna och deras vårdnadshavare som har möjlighet att välja en tid som passar för dem att komma på. I nuläget är det möjligt för de patienter som kommer hit för allergivaccination, säger barnsjuksköterskan Malin Zetterberg.

Camilla Östling gläds över de digitala framstegen kring tidsbokningen.

- Vi har kikat på Umeå som avvänt sms-påminnelse och självbokning. Nu har vi genom samarbete med IT-avdelningen fått det att fungera här hos oss också, vilket ger stor nytta.


Tillbaka till toppen