Barnläkarna Anastasia Constantinidon, underläkare, Mattias Hagman, överläkare, Laura Mertes, specialistläkare och Catharina Björkman, överläkare framför Sundsvalls sjukhus
Barnläkarna Anastasia Constantinidon, underläkare, Mattias Hagman, överläkare, Laura Mertes, specialistläkare och Catharina Björkman, överläkare från Barn- och ungdomskliniken hoppas att föräldrar pratar om konsekvenser av droger med sina barn.

Barnläkare oroade över ökning av narkotikaförgiftning hos barn

2024-02-05 15:11

Barn- och ungdomskliniken i Sundsvall har sett en oroväckande ökning av narkotikaförgiftningar hos barn- och ungdomar sedan årsskiftet. Omkring tio ungdomar mellan 13-17 år har sedan nyår krävt inneliggande vård och vissa fall har varit allvarliga. De vill uppmana föräldrar att prata med sina barn om konsekvenserna av droganvändning.

- Vi är oroade över den ökning av narkotikaförgiftningar vi sett den senaste tiden. Det här är ett allvarligt problem som vi alla måste hjälpas åt att lösa. Vi hoppas därför att föräldrar och andra vuxna i barns närhet hjälper till att prata med sina barn om konsekvenserna av droganvändning, säger Laura Mertes, barnläkare på barn- och ungdomskliniken på Sundsvalls sjukhus. 

Flera kända och okända substanser

Förgiftningarna orsakas av olika narkotikaklassadesubstanser, bland annat cannabis, LSD, ecstasy men även substanser där inte innehållet är känt. Även det ecstasyliknande preparatet Blue Punisher som ger allvarliga förgiftningar.

Barnläkarna vill därför uppmärksamma dig som förälder eller annan vuxen i barns närhet på de ökade antal fallen av narkotikaförgiftningar bland barn och unga, särskilt ecstasyliknande preparat. De kan leda till allvarlig och livshotande förgiftning där symtom kan vara hallucinationer, panikångest, skakningar, kramper och en persons medvetande kan påverkas.

- Det är därför viktigt att du som förälder pratar med dina barn om droger och konsekvenserna av droganvändning, säger Laura Mertes.

Ta hjälp av polisens föräldraskola om droger

Polisen har tagit fram en föräldraskola om droger där du som förälder eller annan vuxen i barns närhet kan få mer tips, hjälp hur du upptäcker missbruk och var du kan vända dig om du eller ditt barn behöver hjälp.

Du hittar föräldraskolan om droger här.


Tillbaka till toppen