Cecilia Östman

Cecilia ger barn en bättre vardag - "Det finns så mycket potential"

2023-09-15 08:30

Cecilia Östmans jobb är att skapa förutsättningar till en bra vardag för barn med funktionsnedsättningar. Hon har ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Se över miljön i hem, förskolor och skolor, förskriva kognitiva hjälpmedel och övningsköra med barn som har elrullstol är bara ett axplock.

Som arbetsterapeut för barn på habiliteringen i Region Västernorrland har Cecilia Östman i dagsläget ansvar för 55 barn. Många har cerebral pares eller neuropsykiatriska funktionshinder och en del har progredierande muskelsjukdomar

- Det finns så mycket potential i barn och jag tycker jobbet är jätteroligt, säger hon.

Nätverk runt barnet

Bland det viktigaste hon har att göra är att utbilda personer i barnens nätverk och hjälpa till att utforma miljöer som finns i barnens vardag. Att det finns ett fungerande nätverk är avgörande.

- Det kan handla om att hjälpa föräldrar finna acceptans för att deras barn har en funktionsnedsättning eller ge dem verktyg att skapa en bra miljö med till exempel kognitiva hjälpmedel. Jag hjälper också pedagoger hitta sätt att anpassa aktiviteter på skolor och förskolor för att barnet ska kunna delta, säger hon.

Elrullstol från ett års ålder

Dessutom är Cecilia Östman förstås expert på fysiska hjälpmedel, som till exempel elrullstolar för barn.

I dag har finns en typ av elrullstol som kan användas av barn från tolv månaders ålder och manövreras med en styrspak mitt fram. Den är framtagen för att barnet ska utveckla sin motoriska utveckling, få möjlighet att öka sin rörelseförmåga och utforska omgivningen.

- Forskningen visar att barn som är mycket sena i både sin kognitiva och fysiska utveckling har stor nytta av att börja använda elrullstol så tidigt som möjligt. Vi på habiliteringen i Sundsvall har på önskelistan att få köpa in den här modellen, som kallas Permobil Explorer Mini. Det finns redan en i Örnsköldsvik. säger Cecilia Östman.

Övningskörning för trafiksäkerhet

Under sommaren ledde arbetsterapeuterna på habiliteringen en utbildning för barn som ska köra elrullstol i trafiken.

- Vi arrangerade en elrullstolsvecka och då var ett moment att öva sig på att köra säkert i trafiken. Om du räknas som gångare eller cyklist skiljer sig till exempel beroende på hur fort du kör.

Rullstolsveckans övergripande syfte är däremot mer socialt.

- Många barn är ensamma om att ha rullstol på sin skola eller förskola. Rullstolsveckan är till för att visa att det finns många fler i samma situation. Det är värdefullt för barnen att träffa varandra, säger Cecilia Östman.

 


Tillbaka till toppen