En kvinna får sin vaccindos av vårdpersonal.

Dags för vaccination mot influensa och covid-19

2023-11-02 08:00

Virussäsongen är här och för den som är gravid, över 65 år eller tillhör en medicinsk riskgrupp är det viktigt att vaccinera sig mot influensa och covid-19.

Riskgrupper och personer från 65 års ålder erbjuds gratis vaccination från den 7 november. På äldreboenden har vaccinationerna redan påbörjats. Personer som är yngre än 65 år och inte tillhör någon riskgrupp kan vaccinera sig från den 4 december.

– Vi kommer att vaccinera både mot säsongsinfluensa och covid-19. Man kan ta sprutorna vid samma tillfälle och det är ungefär samma grupper som rekommenderas båda vaccinationerna, säger Maria Tempé, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Vaccinationerna kommer att ske med tidsbokning på regionens vaccinationsenheter och på hälso- och vårdcentraler. Information om tillgängliga tider och vaccinationslokaler finns på 1177.se. Du bokar din vaccination via 1177.se, appen Mitt Vaccin eller genom att ringa 0611-804 00. Influensavaccin kan ges samtidigt med covid-19-vaccin eller vaccin mot pneumokockinfektion för de personer där detta är aktuellt.

Vaccination mot influensa och covid-19 rekommenderas till den som:

 • Är född 1958 eller tidigare
 • Är gravid efter graviditetsvecka 12
 • Har kronisk hjärt-kärlsjukdom, t.ex. kärlkramp, tidigare hjärtinfarkt eller stroke
 • Har kronisk lungsjukdom, t.ex. KOL eller svår/instabil astma
 • Har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, t.ex. extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionsvariation
 • Har kronisk lever- eller njursvikt
 • Har diabetes mellitus typ 1 eller 2
 • Har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Har Downs syndrom
 • Har påtagligt nedsatt fysisk hälsa på grund av t.ex. demens, psykiatrisk sjukdom, alkohol- eller narkotikamissbruk

Vaccination mot covid-19 rekommenderas dessutom till den som:

 • Har högt blodtryck

Vaccination mot influensa rekommenderas dessutom till den som:

 • Bor tillsammans med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Är vårdpersonal och arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Är personal inom vård och omsorg och arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

Mer information om vaccination mot influensa, covid-19 och pneumokockinfektion finns på 1177.se.

För ytterligare information och frågor kontakta din hälso- eller vårdcentral eller vaccinationsbokningen tel. 0611-804 00 måndag-fredag kl.8-16.

Är du vård- eller omsorgspersonal? Fråga din närmaste chef om vaccination mot influensa.


Tillbaka till toppen