Kulturstipendiaterna står på en trappa utomhus i Härnösand och håller stipendiediplomen framför sig.
Bakre raden från vänster: Tommy Sundvall, Albin Samuelsson. Främre raden från vänster: Sanna Mattsson, Isabelle Juhlin, Svanö Kulturförening (Jonathan Selmane, Patrik Klingberg).

De är årets mottagare av kulturstipendier

2023-11-24 11:30

Torsdagen 23 november delades 2023 års stipendier inom kulturområdet ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde. Totalt fördelades nio stipendier på sammanlagt 250 000 kronor. Bland stipendiaterna finns en bredd av konstnärliga uttryck, som till exempel airbrush, serieteckning, musik och skulptur.

- Stipendierna är en fin möjlighet för Region Västernorrland att visa uppskattning för, och stöd till, kreativa kulturaktörer och deras engagemang, initiativ och fortsatta utveckling, säger Jonny Lundin (C), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Ungdomsstipendium

Fyra ungdomsstipendier (10 000 kr vardera) går till personer åldern 16–25 år och folkbokförda i Västernorrland. Stipendiet är till för att stimulera eget skapande och utveckling utan krav på högre utbildning. Årets ungdomsstipendier går till:

  • Albin Samuelsson, med motiveringen: För sitt engagemang och sin målmedvetna utveckling inom musiken med pianot som uttrycksform.
  • Isabelle Juhlin, med motiveringen: För sitt engagemang och utforskande intresse av bildspråket som konstnärlig uttrycksform och för sin fortsatta fördjupning och utveckling inom konsten.
  • Lisa Liljeström, med motiveringen: För att så undersökande och nyfiket ta sig an sitt första år som yrkesverksam konstnär med airbrush som konstnärlig uttrycksform.
  • Linn Stenquist, med motiveringen: För sina kreativa och mångfacetterade kulturella uttrycksformer som berör mänskligt beteende och känsloliv samt en fortsatt förkovran inom konst och kultur.

Kulturstipendium

Två kulturstipendier (30 000 kr vardera) går till personer under 35 år, folkbokförda i Västernorrland eller med en nära anknytning till länet genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund. Stipendiaterna ska var inskriven på eller ha avslutat högre konstnärlig utbildning. Stipendiet är till för att stötta utbildning, utveckling och projekt inom kultur. Mottagarna av årets stipendium är:

  • Sanna Mattsson, med motiveringen: För sitt arbete med, och intresse för, gammal byggnadsteknik, restaurering och ett levande kulturarv i såväl samtida kontext som framtida förväntan.
  • Madeleine Hertz, med motiveringen: För sina rumsliga undersökningar av form och funktion, balansen och gränslandet mellan insida och utsida, det offentliga och det privata på platser vi tar för givna, med skulpturen som uttrycksform.

Arbetsstipendium

Ett arbetsstipendium (50 000 kr) ges till en person folkbokförd i Västernorrland eller med nära anknytning till länet genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund. Stipendiaten ska ha avslutat högre konstnärlig utbildning. Stipendiet ges för att mottagaren utan avbrott ska få möjlighet att genomföra ett kulturarbete eller projekt inom bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design eller andra jämställda områden, liksom för vidareutbildning eller experiment inom det kulturella området. Mottagare av arbetsstipendiet är:

  • Marta Forsberg, med motiveringen: För sin bredd av genrer och konstnärliga spets med musiken som uttrycksform där ljud och arv är centrala teman, samt vidare konstnärlig utveckling.

Litteraturstipendium

Ett litteraturstipendium (50 000 kr) ges till en person folkbokförd i Västernorrland eller med nära anknytning till länet genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund. Mottagaren ska vara yrkesverksam eller på väg att etablera sig som yrkesverksam inom litteraturområdet. Syftet med stipendiet är att ge möjlighet att, utan avbrott, genomföra ett projekt inom litteraturområdet. Stipendiet kan också användas för konstnärlig utveckling och experiment inom det kulturella området. Mottagare av årets litteraturstipendium är:

  • Tommy Sundvall, med motiveringen: För sina vassa och humorfyllda skildringar av arbetslivets villkor i gigaekonomin, där Tommy med sitt satiriska serietecknande ger kropp åt människors liv och vardag i en absurd samtid.

Kulturella och Kreativa Näringar

Ett stipendium inom kulturella och kreativa näringar (50 000 kr) ges till person, företag eller ideell organisation som är verksam och folkbokförd i Västernorrland. Mottagaren ska vara en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland. Stipendiet kan även ges för att genomföra nyskapande projekt inom kulturella och kreativa näringar. Årets mottagare av stipendiet är:

  • Svanö Kulturförening, med motiveringen: För sitt engagemang och arbete för kreativa möten mellan musik, konst och föreläsningar, och sitt bidrag till Västernorrlands kreativa klimat och attraktionskraft.

Tillbaka till toppen