Emma Björk spikar enligt tradition upp sin avhandling i biblioteket på Umeå Universitet och nu på fredag disputerar hon.
Emma Björk spikar enligt tradition upp sin avhandling i biblioteket på Umeå Universitet och nu på fredag disputerar hon.

Emma forskar om orsakerna bakom endometrios

2024-06-10 08:00

Endometrios är en sjukdom som drabbar omkring var tionde kvinna i fertil ålder. Trots det finns väldigt lite forskning om sjukdomen – det ville Emma Björk, överläkare på obstetrik och gynekologi i Örnsköldsvik ändra på.

- Jag blev tidigt under min utbildning intresserad av endometrios då sjukdomen orsakar ett stort lidande, och det fanns så lite basal kunskap om sjukdomen. Idag pratas det mer om endometrios i media, så det är stor skillnad mot tidigare. Men det forskas fortfarande inte tillräckligt, kanske just för att det är en kvinnosjukdom, säger Emma Björk.

Är en kronisk sjukdom

Endometrios är en godartad, kronisk sjukdom, där vävnad som liknar livmoderslemhinna fäster på andra platser i kroppen än inuti livmodern och orsakar stor smärta vid menstruation. Orsaken till att endometriosvävnaden blir kvar beror bland annat på ett otillräckligt immunsvar där immuncellerna inte fungerar som de ska och att kroppens så kallade ”mördarceller” har en nedsatt funktion.

- Det har varit känt att vid endometrios fungerar inte dessa mördarceller optimalt och att de därför inte hjälper kroppen att ta bort endometrioshärdarna, men man har inte vetat varför, berättar Emma Björk.

Påverkar immunsvaret

Vid endometrios sker en ökad inflammation som påverkar immunsvaret och förändrar utsöndringen av de molekyler som styr immunförsvaret. Emmas forskning visar också att endometrios utsöndrar så kallade exosomer som lurar immunförsvaret till inaktivitet på samma vis som cancer gör.

- Avhandlingen påvisar flera olika mekanismer som gör att mördarcellerna inte fungerar normalt vid endometrios. Med den nya kunskapen ökar förståelsen för hur sjukdomen kan uppstå och vidareutvecklas. Sedan är min förhoppning att det på sikt också kan bidra till nya behandlingar och diagnosmöjligheter för våra patienter, säger Emma Björk.

Ett endometrios-team finns i länet

Ökad kunskap om Exosomer kommer troligtvis att leda till sätt att enkelt kunna diagnostisera många olika sjukdomar genom till exempel blodprov i framtiden, däribland endometrios spår Emma Björk.

Behandlingsalternativen för dem som lider av endometrios är nämligen få idag och ofta dröjer det flera år till diagnos.

- Men det finns absolut hjälp att få. I Västernorrland har vi ett endometrios-team med olika kompetenser som samarbetar med varandra och mellan sjukhusen.

Forskning är en viktig del av vården

Emma Björk är uppvuxen i Örnsköldsvik och tog läkarexamen vid Umeå universitet. Hon har arbetat som gynekolog i nästan 20 år, mestadels på sjukhuset i Örnsköldsvik. Där jobbar hon fortsatt med inriktning mot endometriospatienter. För 10 år sedan började hon med sitt forskningsprojekt på Umeå universitet.

- Forskning betyder jättemycket, om vi inte forskar kommer vi inte framåt inom vården. Jag har fått mycket bra stöd från regionen, vilket jag är väldigt tacksam för. Våren har varit stressig och nu ska det bli väldigt skönt att sätta punkt efter 10 år med detta forskningsprojekt. Att det har tagit lång tid beror på att det är basal forskning som är tidskrävande. Men forskarintresset har väckts så dyker det upp något spännande projekt i framtiden är jag inte främmande för det, säger Emma Björk.

Disputerar på fredag

Fredagen den 14 juni försvarar Emma Björk, Institutionen för Klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi, vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Immunosuppressiva mekanismer vid endometrios – fokus på exosomer. Disputationen äger rum klockan 09.00 och du kan följa den här via länk

Länk till avhandlingen:Immunosuppressiva mekanismer vid endometrios – fokus på exosomer


Tillbaka till toppen