EU-flagga med blå himmel i bakgrunden

EU-programmet Interreg Norra Periferin och Arktis utlyser projektmedel

2023-11-06 13:26

EU-programmet Interreg Norra Periferin och Arktis 2021-2027 har öppnat sin fjärde utlysning av projektmedel. Ansökningar kan lämnas in fram till den 2 februari 2024.

I den fjärde ansökningsomgången är programmets alla prioriteringar öppna för ansökningar. Förutom huvudprojekt inom prioritet 1 "Innovation capacity" och prioritet 2 "Climate change and resource sufficiency" ser Interreg NPA även fram emot ansökningar avseende småskaliga kapacitetsbyggande projekt i prioritet 3 "Cooperation opportunities" med fokus på följande ämnen:

  • Öka beredskapen och motståndskraften i NPA-regionernas samhällen.
  • Bevara och ge fortsatt möjlighet att uppleva NPA-regionernas unika kulturarv och miljöer.
  • Öka välbefinnandet för människor som bor i NPA-regionerna.
  • Attrahera färdigheter och talanger som behövs i NPA-regionerna.
  • Göra det möjligt för ungdomar att vara med och forma NPA-regionerna.

Möjlighet till individuell rådgivning

Under november och december kommer det vara möjligt att boka individuella onlineprojektkliniker och möten med NPA:s handläggare. Den 13 december kommer det hållas ett webbseminarium om "Hur man fyller i en Jems-ansökan” via verktyget Zoom, 13:00 – 15:00 (CET). För att delta i seminariet krävs föranmälan. Beviljade projektansökningar tillkännages i maj 2024.

Mer information

Information om den aktuella utlysningen samt möjlighet att boka plats på webbseminariet i december finns på NPA:s hemsida (engelska):

Fourth Call Interreg NPA 2021-2027 (interreg-npa.eu)

Interreg Norra Periferin och Arktis

Norra Periferin och Arktis (NPA) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan de nordligaste delarna av Europa, nordatlantiska territorier och europeiska Arktis. Programmet syftar till att främja hållbar utveckling i avlägsna och glest befolkade områden.

I Sverige ingår de fyra nordligaste länen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län. I Finland omfattar programmet norra och östra Finland, på Irland de nordliga och västra regionerna. I programområdet ingår även områden utanför EU: Färöarna, Grönland, Island och de nordliga delarna av Norge.


Tillbaka till toppen