Bildkollage med en jordglob som ligger i en grönskande miljö med blommor samt till höger en bild på Fredrik Gissleman, näringslivsstrateg Region Västernorrland.

Här och nu - EU:s Green Deal: Västernorrlands företag behöver uppfylla nya hållbarhetskrav

2024-03-26 16:34

I en tid av eskalerande klimatförändringar och en alltmer medveten global befolkning har frågor om hållbarhet och miljöskydd blivit centrala för politiska agendor över hela världen. Senaste seminariet i serien Här och nu handlade om EU:s ambitiösa initiativ, känt som Green Deal, som tagit scenen med målet att driva omställningen från en "brun" till "grön" ekonomi.

Lanserad av EU-kommissionen 2019, omfattar Green Deal uppemot 50 lagar som strävar efter ekologisk hållbarhet i synnerhet, men också ekonomisk och social hållbarhet.

- Det är ett regleringsmässigt paradigmskifte. Där tidigare lagar fokuserade på produkters egenskaper, inriktar sig Green Deal även på hur dessa produkter produceras. Få känner till konsekvenserna av Green deal. De företag som förstår och anpassar sig till hållbarhetskraven först kommer att tjäna på detta, de som inte gör det kommer troligen att förlora på det, sa Fredrik Gisselman, näringslivsstrateg, Region Västernorrland. 

Sverige behöver intensifiera insatserna

Initiativet Green Deal är inte helt lätt att sätta sig in i. De detaljerade regleringarna täcker en mängd olika områden och försöker samtidigt främja konkurrenskraften för företag. Ett visst mått av protektionism har också börjat smyga sig in i dessa lagpaket till följd av det rådande världsläget. På den tekniska sidan införs tre växthusgasbudgetlagar för att reglera olika sektorer som energiproduktion, industri, intra-EU-flyg, vägtrafik, jordbruk med mera. Kraven inkluderar bland annat köp av utsläppsrätter och införande av koldioxidtullar. Sverige, trots sina tidigare framsteg inom hållbarhet, ligger efter när det gäller att implementera styrmedel för att nå målen.

- För att möta kraven från Green Deal behöver vi i Sverige intensifiera våra insatser. Det krävs inte bara en omfattande förändring av energiproduktionen och industrin utan också en ökad medvetenhet om hur produkter produceras och deras miljöavtryck, fortsatte Fredrik Gisselman.

Komplexiteten ökar kraven – men öppnar också möjligheter

På den globala scenen står EU som en ledande kraft i klimatpolitiken, medan USA kämpar med att införa federala bestämmelser och andra länder - som Kina - subventionerar sin industri, vilket skapar obalanser i konkurrensen. 

- För att navigera genom dessa utmaningar måste myndigheter i Sverige och andra EU-länder öka informationsinsatserna och facilitera för företag, till exempel genom ett väl planerat energisystem, tydliggjorde Fredrik Gisselman. 

För företag innebär detta en ny verklighet där de måste anpassa sig till strängare regler och rapporteringskrav. Samtidigt öppnar det upp nya möjligheter för de som kan anpassa sig snabbt och effektivt till de nya kraven. Kunskap om reglerna kan göra att företag vinner marknadsandelar, har lättare att kvalificera sig för upphandlingar och lättare får företagslån beviljade. Investeringar och innovationer inom hållbarhet kan bli nyckeln till tillväxt och överlevnad i denna föränderliga ekonomiska miljö.

Vad innebär det för Västernorrlands företag?

I Västernorrland kan denna utveckling öppna dörrar till nya marknader och investeringar, särskilt inom sektorer som ren energi. Men det finns också utmaningar, som potentiellt höjda elpriser till följd av ökad efterfrågan. Dessa frågor kräver ett noggrant övervägande och en strategi som balanserar hållbarhetsmål med ekonomisk konkurrenskraft. På lokal nivå arbetar organisationer som, till exempel, Almi aktivt för att stödja företag i deras hållbarhetsarbete.

- Genom kostnadsfri individuell rådgivning och workshops försöker vi inom Almi göra hållbarhet begripligt för varje enskilt företag och hjälpa dem att fokusera på det som gör störst skillnad, till exempel affärsmöjligheter och risker, för deras företag och för samhället. De små och medelstora företagen har väldigt många frågor just nu och den tydligaste frågan är var de ska börja, sa Fredrik Kuoppa, affärschef, Almi Mitt.

I slutändan handlar EU:s åtgärdspaket om att skapa en balans mellan hållbarhetsmål och ekonomisk tillväxt. Genom att fokusera på innovation, samarbete och en tydlig strategi kan företag och länder över hela världen ta sig an utmaningarna och skapa en mer hållbar framtid.

Vill du som företagare veta mer om detta?

Det kommunala bolaget Torsboda Industrial Park bjuder tillsammans med Region Västernorrland, Almi Norr samt Härnösand, Sundsvall och Timrå kommun in lokala företag till kunskapsseminarium om de nya hållbarhetskraven och hur man kan jobba för att öka chansen att lyckas i arbetet. Tre tillfällen erbjuds med begränsat antal deltagare. Seminarierna är kostnadsfria men föranmälan krävs. 

  • Timrå - måndag 22 april, klockan 11.30–13.00, Tillväxt Timrå, Terminalvägen 10.

Anmäl dig till seminariet i Timrå

  • Härnösand - tisdag 23 april, klockan 11.30–13.00, Sambiblioteket, våning 4. 

Anmäl dig till seminariet i Härnösand

  • Sundsvall - fredag 3 maj, klockan 11.30–13.00, Sundsvalls Stadshus.

Anmäl dig till seminariet i Sundsvall

 


Tillbaka till toppen