EU-flagga som vajar framför hustak

EU:s regionala utvecklingsmedel möjliggör gränsöverskridande samarbeten

2023-09-13 14:45

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbeten över nationsgränser. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Programmen är nu öppna för ansökan och fler aktörer uppmanas att söka medel.

- Vår region har tillgång till flest interreg-program i Sverige men samtidigt har intresset för att söka interreg-projekt varit lågt - det behöver vi ändra på. Här finns möjligheter som vissa aktörer har tagit vara på men vi ser en stor potential i att fler i området blir bättre på att nyttja de här medlen, säger Maria Lidgren, tillväxtchef, Region Västernorrland.

Interreg-programmen ska stödja samarbeten mellan regioner, medborgare och andra aktörer över landsgränser. Inom Interreg finns möjlighet att utveckla länet tillsammans med regioner i andra länder och att jobba mot de mål som är bestämda i den regionala utvecklingsstrategin. Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden).

Interreg-program öppna för ansökan

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge. Programmet har tyngdpunkt på den gröna omställningen, cirkulär ekonomi och funktionella gränsregioner.

Prioriteringar:

 • En smartare gränsregion med förbättrad innovationskapacitet och konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
 • En grönare gränsregion med motståndskraft att möta klimatförändringar och fokuserad på cirkulär ekonomi.
 • En mer social gränsregion med gemensam arbetsmarknad, livslångt lärande och fokus på kultur- och besöksnäringar.
 • En starkare gränsregion med ökad samarbetskapacitet.

Pågående ansökningsperiod: 15 augusti - 15 september

Interreg Sverige–Norge - Interreg Sverige-Norge (interreg-sverige-norge.com)

Interreg Aurora

Programmet erbjuder stora möjligheter och möjliggör nya och spännande gränsöverskridande samarbeten i den nordligaste delen av Europa och Sápmi. Aurora har specifika gränsöverskridande medel tillsatta för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken. 

Prioriteringar:

 • Smart och hållbar tillväxt.
 • Grön och hållbar omställning.
 • Utbildning, kultur och hållbar turism.
 • Bättre och mer hållbart gränsöverskridande samarbete.

Pågående ansökningsperiod: 5 september - 10 oktober

Interreg Aurora - New programme for cross-border cooperation 2021-2027 

Interreg Northern Periphery and artic (NPA)

Norra Periferin och Arktis (NPA) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan de nordligaste delarna av Europa, Nordatlantiska territorier och europeiska Arktis. Programmet syftar till att främja hållbar utveckling i avlägsna och glest befolkade områden.

Prioriteringar:

 • Att stärka kapaciteten för innovation för uthålliga och attraktiva samhällen i programområdet.
 • Att stärka kapaciteten för klimatanpassning och ett hållbart användande av resurser i samhällen i programområdet.
 • Att stärka den organisatoriska förmågan hos samhällen i programområdet att ta tillvara på möjligheter med transnationellt samarbete.

Pågående ansökningsperiod: 23 augusti - 22 september

Interreg Aurora - New programme for cross-border cooperation 2021-2027 


Tillbaka till toppen