Annica Holmquist arbetar som distriktssköterska vid 1177 i Västernorrland.
Annica Holmquist arbetar som distriktssköterska vid 1177 i Västernorrland.

Fler och fler väljer digital vård

2023-06-28 10:00

15 juni förra året öppnade Region Västernorrland möjligheten att kontakta vården digitalt via 1177 direkt. Fram till slutet av maj i år har 46 904 patientärenden tagits emot via 1177 direkt Västernorrland och de regiondrivna hälsocentralerna tillsammans.

Under de första sju månaderna fördelades 7 834 ärenden till läkare varav 1 516 blev digitala vårdbesök med videosamtal, vilket motsvarar ett fysiskt vårdbesök vid hälsocentral. Resterande läkarsamtal hanterades i chattform.

Under 2023 har, till och med maj, 24 692 digitala vårdbesök gjorts.

- Fler och fler väljer digital vård via 1177 direkt i Västernorrland i takt med att kännedomen om tjänsten ökar, säger Gunilla Öst, enhetschef 1177 på telefon och 1177 direkt, Region Västernorrland.

Avlastar primärvård och akutvård

4 542 personer, cirka 19 procent, bedömdes kunna få hjälp genom egenvårdsråd på 1177.se efter att ha svarat på några inledande frågor i systemet.

- Det är bra att vi kan avlasta vården med digital vård där det är möjligt så att primärvård och akutvård kan ta emot de patienter som verkligen behöver fysisk vård. Vi har ju öppet även vardagskvällar och helger så det går att söka digital vård varje dag året om, säger Gunilla Öst.

Bedömer vilken vård patienten behöver

Annica Holmquist arbetar som distriktssköterska vid 1177 i Västernorrland och är en av 30-talet medarbetare som arbetar med sjukvårdsrådgivning via 1177 på telefon och 1177 direkt. Hon hjälper till att bedöma patienternas behov av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när det behövs.

- Det är många föräldrar som kontaktar oss gällande sina barn. Det kan vara barn med feber eller barn med magont. Den här tiden på året kan det också handla om allergiska reaktioner och bett av olika slag. Rådgivningsstödet hjälper oss i våra bedömningar och utöver det behöver vi vara lyhörda, säger Annica Holmquist.

Kan chatta med läkare vid behov

Om du söker hjälp digitalt via 1177 direkt får du först svara på några frågor om dina symtom och besvär. Du kan därefter endera få råd om egenvård eller så får du chatta med vårdpersonal. Om det finns behov går det att växla över till videosamtal. Sedan förra sommaren har det varit möjligt att chatta med läkare via 1177 direkt.

- En fördel med 1177 direkt är att du kan få en läkarbedömning redan samma dag, säger Annica Holmquist.

Läkarna vid 1177 direkt kan hantera enklare besvär som exempelvis feber, ont i halsen, ögonbesvär, urinvägsbesvär, hosta, ont i ryggen eller utslag.

Den som har återkommande eller kroniska besvär ska kontakta sin hälsocentral precis som tidigare.

Digital vård i sommar

Under sommarperioden 12 juni till och med 31 augusti kan du som vill söka vård digitalt göra det via 1177 direkt Västernorrland. Är ditt ärende akut ska du alltid ringa 112. Det går även att nå din hälsocentral via telefon under telefontid eller söka egenvårdsråd via 1177.se.


Tillbaka till toppen