Bilden visar sjukhuset i Sundsvall
Bilden visar sjukhuset i Sundsvall

Fler vårdplatser öppna på sjukhuset i Sundsvall

2023-03-09 15:47

Den 3 mars fanns 206 vårdplatser öppna för länets patienter, en förbättring med 36 vårdplatser jämfört med i mars 2022 då antalet var 170. Förbättringen är ett resultat av nya arbetssätt som utvecklas med hög delaktighet bland medarbetare och chefer.

- Chefer och medarbetare med olika professioner och från olika verksamheter gör ett otroligt arbete som nu visar resultat. Alla verksamheter, oavsett område, påverkar varandra och när vi skapar samsyn och tydlighet kring hur vi definierar, registrerar och hanterar vårdplatser och överbeläggningar så går det bättre, säger Caroline Herlin områdesdirektör för Länsverksamhet somatik.

För att få en samlad bild över vårdplatsbehovet och vad som kräver förstärkning för att klara ett patientsäkert flöde har medarbetare och chefer arbetat intensivt med planering och löpande uppföljning. Därför styrs nu antalet vårdplatser utifrån den bemanning som finns under kommande dygn och det har öppnat ytterligare 36 vårdplatser sedan mätningen i mars i fjol.

- Vi har en styrmodell med tillitsbaserad styrning som möjliggjort att det här kunnat ske. Jag är jätteglad över resultaten och ser fram emot att följa det fortsatta arbetet och ge stöd från politiken när det behövs, säger Elina Backlund Arab (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fortsatt arbete

Det är med delaktighet och ett närvarande ledarskap som arbetet fortsätter för att nå beslutat antal vårdplatser, som är 219. Arbetet är viktigt för att bidra till en arbetsro på sjukhuset.

Andra utvecklingsarbeten som ses gynna processen är en översyn av in- och utskrivningar av patienter, hur lokaler nyttjas på bästa sätt och hur arbetsvillkor och arbetsmiljön för de som arbetar på sjukhuset kan förbättras.

- Jag är mycket nöjd över det fantastiska och uthålliga arbete som görs av våra medarbetare och chefer för att tillskapa fler vårdplatser på sjukhuset i Sundsvall, säger Kjell Norman hälso- och sjukvårdsdirektör och biträdande regiondirektör.


Tillbaka till toppen