Svetsare som svetsar metall

Företagsstöd till verkstadsföretag i Örnsköldsvik

2023-10-11 15:04

Regionala utvecklingsnämnden har beviljat verkstadsföretaget Thordab AB i Örnsköldsvik regionalt företagsstöd med 3 158 750 kronor. Stödet ska finansiera inköp av en fleroperationsmaskin.

Thordab AB sysslar med skärande bearbetning, grovplåtssvetsning samt utveckling av drivsystem för tunga fordon. Företaget ska med hjälp av stödet investera i en modern fleroperationsmaskin med automatisk palettväxling och styrsystem för avancerad bearbetning som ska stärka företagets konkurrenskraft.

- Investeringen bedöms kunna skapa tillväxt och ökad sysselsättning i företaget och är även positiv ur ett hållbarhetsperspektiv då den ska bidra till bättre arbetsmiljö. Det är positivt att vi nu kan stötta Thordab AB med bättre förutsättningar att skapa långsiktig hållbar tillväxt, säger Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Thordab AB räknar med att investeringen ska bidra till ökad omsättning och öppna upp för nya arbetstillfällen. Total investering är 10 025 000 kronor.

Företagsstöd i Region Västernorrland

Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar hållbar tillväxt och sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Vill du söka företagsstöd?

Läs mer på Region Västernorrland - Företagsstöd (rvn.se)


Tillbaka till toppen