Porträttfoto av Beatrice Backman Lönn
Beatrice Backman Lönn, foto: Carina Vallin

Forskningssjuksköterskan har en betydelsefull roll inom den kliniska forskningen

2023-11-27 08:00

Den kliniska forskningen består av multiprofessionella team med olika kompetenser där forskningssjuksköterskan är en viktig del. Beatrice Backman Lönn, studiesamordnare på Kliniskt forskningscentrum i Sundsvall, har nyligen disputerat vid Umeå universitet med en avhandling om yrkesrollen.

- Rollen som forskningssjuksköterska uppmärksammas sällan, men är jätteviktig för genomförandet av klinisk forskning, säger Beatrice Backman Lönn, legitimerad sjuksköterska som nu även är Medicine doktor inom medicinsk vetenskap med inriktning omvårdnad.

Med i alla delar av processen

I sin forskning kring yrkesrollen för forskningssjuksköterskor och sjuksköterskors övergång till forskningssjuksköterskor, framkommer det att forskningssjuksköterskan ofta är delaktig i alla delar av den kliniska forskningsprocessen, från planering och utformning av studierna till resultat och utvärdering.

- Forskningssjuksköterskan utför ofta många arbetsuppgifter som en sjuksköterska normalt inte är utbildad för i sin grundprofession och det finns sällan några arbetsbeskrivningar eller professionella utvecklingsplaner heller, berättar Beatrice Backman Lönn.

Hög tillfredställelse

Trots den något odefinierade yrkesrollen upplever de intervjuade en hög tillfredställelse genom egen professionell utveckling, samt att de bidrar till utvecklingen av hälso-och sjukvården. Beatrice slutsats är att en formalisering kring utbildning, introduktion och stöd under övergången från sjuksköterska till klinisk forskningssjuksköterska inte bara skulle gynna yrkesrollen, utan även bidra till kvaliteten på själva forskningen.

- Att utveckla tydliga kompetens och- karriärvägar för sjuksköterskor som vill bli forskningssjuksköterskor, samt utveckla mentorskap och stöd i organisationsstrukturen, kan vara ett sätt att erkänna deras viktiga arbete och därigenom skapa bättre förutsättningar för hög kvalitet i genomförandet av klinisk forskning, menar Beatrice Backman Lönn.

Varför blev du intresserad av forskning?

- Det är så givande att inhämta mer kunskap och möjligheten att fördjupa sig i ett ämne som man är intresserad av, i mitt fall sjuksköterskans professionsutveckling. Sedan är ju forskning otroligt viktig för hälso- och sjukvårdens utveckling av nya arbetssätt, metoder och behandlingar som i slutändan är till nytta för våra patienter. Jag vill bidra och driva den utvecklingen framåt.

Vad ska du göra framöver?

- Det finns intresse både nationellt och även internationellt för min avhandling, så jag kommer att hålla en del föreläsningar, vilket är otroligt roligt. I min tidigare och nuvarande roll som studiesamordnare ska jag fortsätta samverka, stimulera och stödja andra i genomförande av klinisk forskning men också fortsätta med egen forskning i viss mån. Jag tycker att det är viktigt att regionen tar tillvara den kunskap och kompetens som vi medarbetare får under vår forskarutbildning, så att vi inte försvinner till universiteten. Nu är vi några medarbetare inom olika professioner som disputerat nyligen eller snart ska disputera i Region Västernorrland, vilket är jättepositivt för regionen.

Resultat från Beatrice avhandling:

  • Störst fokus beskriver forskningssjuksköterskorna att de lägger på det praktiska genomförandet av studier vilket inkluderar datainsamling och datahantering samt omhändertagande av studiepatienter.
  • De uppgifter som rapporterades vara de mest frekventa, och som också klassificerades som de viktigaste, gällde informerat samtycke och hantering av prövningsprodukter.
  • Många hade inledningsvis svårt att kombinera sjuksköterskans roll med forskningssjuksköterskans roll.
  • Avhandlingen visar att forskningssjuksköterskan har ett stort informellt ledarskap.

Beatrice Backman Lönns avhandling baseras på fyra delarbeten med kvantitativ och kvalitativ metod. Du kan läsa avhandlingen “Den legitimerade sjuksköterskan som klinisk forskningssjuksköterska” här: The registered nurse as a clinical research nurse (diva-portal.org)

 

 

 


Tillbaka till toppen