Porträtt av  läkaren och forskaren Frida Welander och framsidan av hennes avhandling
Frida Welander, specialistläkare på medicinklinikens njursektion vid sjukhuset i Sundsvall.

Frida har forskat om blodförtunnande läkemedel vid njursjukdom

2024-01-10 14:32

Frida Welander arbetar som specialistläkare på medicinklinikens njursektion vid sjukhuset i Sundsvall. I december disputerade hon med sin avhandling om blodförtunnande läkemedel hos patienter med kronisk njursjukdom eller dialysbehandling.

- Jag är en nyfiken person som gillar att lära mig nya saker och samband, min ingångsport i forskningen var att jag ville lära mig förstå forskning och att själv tolka andras studier. Då det finns luckor inom det här området fick jag bidra med ny kunskap och insikter, dessutom har jag blivit väldigt uppmuntrad att forska av både arbetsgivaren via enheten för forskning och utbildning, FoU, och min närmaste chef, säger Frida Welander. 

Stor patientgrupp - som ökar

Personer med kronisk njursjukdom drabbas i större utsträckning av hjärt-kärlsjukdom inklusive stroke, och har man dessutom förmaksflimmer ökar risken för stroke ännu mer. Målet med Frida Welanders avhandling har varit att studera fördelar och risker med blodförtunnande läkemedel, både den traditionella substansen warfarin samt nyare blodförtunnande, så kallade DOAK.

- Kronisk njursjukdom förekommer hos ungefär 6–10 procent av befolkningen, och denna patientgrupp ökar. Så svaren vi får av den här forskningen är en viktig pusselbit i hur vi bäst skyddar den här stora patientgruppen från hjärt-kärlsjukdom och död, förklarar Frida Welander.

På grund av en växande och åldrande befolkning är bedömningen att kronisk njursjukdom kommer vara den femte vanligaste dödsorsaken år 2040.

Kommer ge oss fler svar

Avhandlingen visar att blodförtunnande skulle kunna vara skyddande mot stroke på grund av blodpropp hos patienter med kronisk njursjukdom och förmaksflimmer, men på bekostnad av att blödningsrisken ökar.

- Det finns fortfarande många obesvarade frågor. Lyckligtvis pågår nu större randomiserade läkemedelsprövningar för dialyspatienter och dessa kommer kunna ge oss fler svar inom några år, säger Frida Welander.

Vilka planer har du nu?

- Jag har det jätteroligt på jobbet och vill fortsätta arbeta både kliniskt med patienter och med forskning, både tillsammans med Anders Själander, som varit min handledare, och förhoppningsvis också göra samarbeten med andra forskare. Att bredda min kompetens genom forskning ger en till dimension i läkaryrket som är både viktig och givande för mig, avslutar Frida Welander.

Fakta om avhandlingen:

  • Avhandlingen beskriver hur olika blodförtunnande behandlingar skiljer sig med avseende på stroke på grund av propp och blödning för patienter med kronisk njursjukdom och förmaksflimmer.
  • Warfarin verkar ge ett strokeskydd men en ökad risk för blödning, en risk som i grunden redan är hög.
  • DOAK verkar ge mindre risk för blödning men likvärdig strokerisk jämfört med warfarin.
  • Studierna som ingår i avhandlingen har för första gången jämfört warfarinbehandling av god kvalitet med både DOAK och ingen behandling hos patienter med njursjukdom.
  • Drygt 12 000 patienter med kronisk njursjukdom och förmaksflimmer har identifierats via Svenskt Njurregister och Patientregistret och ingår i studien.

Avhandlingen hittar du här: Blodförtunnande vid njursjukdom


Tillbaka till toppen