Karin Björkman, läkare och handledare, tillsammans med läkarstudenten Emma Erixon.
Karin Björkman, läkare och handledare, samtalar med studenten Emma Erixon.

Granlo hälsocentral satsar på studenter: "En rekryteringsmöjlighet"

2024-02-20 07:00

På Granlo Hälsocentral får läkarstudenter ett eget rum där de själva tar emot patienter. Först efteråt diskuterar läkaren undersökningsresultaten med studenten, innan de båda träffar patienten tillsammans.

En hel korridor i hälsocentralen har gjorts om till klinisk utbildningsmottagning (KUM). Här handleder läkaren Karin Björkman och hennes kollegor studenter som var och en stannar två veckor.

- Jag vet att det är viktigt att få ett eget rum för att känna sig välkommen. När studenterna endast skuggar en läkare under praktiken får de inte göra något själva eller träna ett eget sätt att möta patienter, säger Karin Björkman.

Mer tid för patienterna

Vid KUM får studenterna undersöka patienter redan under sin åttonde termin på utbildningen. Varje student hinner ta emot fyra patienter per dag.

- Nästan alla patienter är nöjda. De vet att besöket kommer ta längre tid eftersom de ska undersökas av både en student och en läkare. Många tycker det är bra eftersom de får mer tid att prata, säger Karin Björkman.

Skapa attraktiv arbetsplats

Anna Remnehag är enhetschef på Hälsocentralen Granlo. Hon är glad över möjligheten att satsa på KUM.

-Jag ser det som en rekryteringsmöjlighet. När läkarstudenter trivs och blir väl mottagna gör det oss till en attraktiv arbetsplats. En av studenterna kommer till exempel tillbaka som läkarassistent i sommar.

Själevad näst på tur

Granlo Hälsocentral är först ut med KUM inom Region Västernorrland, men följs snart av Själevad där KUM ska öppna i hälsocentralens nybyggda lokaler.  


Tillbaka till toppen