Porträttbild av Hanna Karlsson

Hanna forskar om hjärnans funktion vid beroendesjukdom

2024-04-08 08:00

Hanna Karlsson fick hemlängtan efter många år i Linköping, där hon parallellt med läkarstudierna fick upp intresset för forskning. Nu har hon nyligen disputerat om mekanismerna för utveckling och behandling av alkoholberoende.

Blev fascinerad av hjärnans funktion

Hanna Karlsson är uppväxt på Alnö och har efter studierna i Linköping flyttat hem för att jobba som ST-läkare inom vuxenpsykiatrin på sjukhuset i Sundsvall. Det var när hon gjorde fördjupningsarbete på läkarprogrammet 2012 vid National Institute of Health i Washington och träffade professor Markus Heilig som det stora intresset för forskning vaknade.

- Det var en inspirerande miljö. Jag blev fascinerad av hjärnans funktion och hur den påverkar beteendet hos individen. Initialt jobbade jag med djurstudier, men när professor Markus startade ett labb i Linköping började jag arbeta med kliniska studier och anslöts som doktorand. Att få kombinera forskning och klinik under både AT och ST har varit givande, säger Hanna Karlsson.

Studier med fokus på beslutsfattande

Hannas doktorandarbete består av studier med fokus på beslutsfattande. Varje dag fattar vi mängder av beslut som påverkar våra liv - i det korta och långa perspektivet. Vissa av dessa beslut har också betydelse för utvecklingen av ett alkoholberoende. I studierna har Hanna undersökt hur beslutsbeteendet påverkas av alkoholanvändning och riskbruk.

- Det är spännande att jobba med att förstå varför vi gör som vi gör. Hjärnfunktioner kopplade till exempelvis belöning och ångest har betydelse för utveckling av denna sjukdom. Med hjälp av magnetkamera kan man undersöka hur hjärnan aktiveras när vi fattar besluten. I mitt sista arbete undersöks om påverkan av hjärnan med transkraniell magnetstimulring kan minska drickande hos personer med alkoholberoende, berättar Hanna Karlsson.

Bör ses som andra kroniska sjukdomar

Uppskattningsvis 330 000 personer i Sverige uppfyller diagnoskriterierna för alkoholberoende. Alkoholberoende är förenat med ett stort lidande, stor samsjuklighet och en förkortad livslängd. Beroendesjukdom bör ses som andra kroniska sjukdomar så som astma eller diabetes, menar Hanna.

- Det är viktigt att förstå mer om sjukdomen och hitta nya effektiva behandlingar genom forskning, samtidigt är det viktigt att de evidensbaserade behandlingar som finns når våra patienter.

Vad ska du göra nu när du är medicine doktor?

- Jag är snart färdig specialistläkare i psykiatri och ser fram emot att kombinera kliniskt arbete med forskning och undervisning. Närmsta tiden ska jag vikariera delar av min arbetstid som lektor här i Sundsvall. Det känns roligt att få chansen att inspirera unga kollegor till det viktiga och spännande som psykiatri är. Jag är positivt överraskad av den akademiska miljön i Region Västernorrland. Inom psykiatrin bygger docent Magnus Sjögren upp en fin forskningsmiljö där jag ser fram emot samarbeten i framtiden.

Länk till Hannas avhandling: From social drinking to alcohol addiction: Decision making and its neural substrates along a spectrum from social drinking to alcohol addiction 


Tillbaka till toppen