Porträttbild på Jakob Wallin.

Jakob arbetar för barnens psykiska hälsa: ”Att prata om känslor är en skyddsfaktor”

2023-08-29 10:02

Att prata om känslor med barn i tioårsåldern kan förebygga psykisk ohälsa senare i livet. Det är ett budskap som Jakob Wallin, folkhälsostrateg i Region Västernorrland, förmedlar till alla föräldrar i länet.

Det generella måendet bland sexåringar i Västernorrland är extremt bra, enligt sammanställningen av hälsosamtalen i skolan. När barnen kommer upp i årskurs fyra är det en större andel som själva uppger att de mår dåligt.

– Tyvärr vet vi att den psykiska ohälsan ökar bland unga. Just i nio- till tolvårsåldern börjar barn bli mer medvetna om vad som händer utanför den egna familjen och kan till exempel påverkas starkt av sociala medier. Även världsläget kan få konsekvenser för barns hälsa, på liknande sätt som pandemin, säger Jakob Wallin.

Fria föreläsningar 

Tillsammans med en kollega arbetar han med sammanställningar och analys av hälsosamtalen som skolsköterskor i hela länet utför årligen med alla elever i förskoleklass, årskurs fyra, årskurs sju och första året på gymnasiet. 

Jakob Wallin jobbar också med suicidprevention. Region Västernorrland samarbetar med Kommunförbundet, länets kommuner och olika organisationer, bland annat den ideella föreningen Suicide Zero.

– Den här hösten erbjuder vi gratis föreläsningar tillsammans med Suicide Zero. De handlar om vikten av att tidigt prata med barn om känslor, eftersom det är en skyddsfaktor mot bland annat psykisk ohälsa och självmord.

Tips och råd

Konceptet, som kallas ”Livsviktiga snack”, omfattar fyra digitala föreläsningar som föräldrar eller andra vuxna kan ta del av. Föreläsningarna baseras på en bok med samma titel. Den har tagits fram i samarbete mellan psykologer, läkare och forskare och distribueras till alla vårdnadshavare till barn som fyller nio år.

– På föreläsningarna kan man få tips på hur man kan prata med barn om känslor på ett naturligt sätt. Det kan handla om att hitta naturliga tillfällen då barnet är öppet för samtal eller roliga sätt att göra det på, säger Jakob Wallin.

Analyserar hälsan i länet

Han är utbildad inom folkhälsa och blev efter sin praktik på Region Västernorrlands folkhälsoenhet erbjuden ett vikariat som sedan övergick till en tillsvidareanställning. Under sin tid på folkhälsoenheten i Region Västernorrland har han bland annat arbetat med hälsosamtal för såväl vuxna som barn, tobaksprevention, prevention av psykisk ohälsa och HBTQ-frågor.

– Även om det hänt att vi besökt skolor i länet så är det inte särskilt ofta som jag själv har direktkontakt med barnen, utan kan genom våra omfattande nätverk och kanaler i regionen hjälpa andra aktörer att nå föräldrar. Vi följer även hälsoutvecklingen hos befolkningen i Västernorrland genom att samla in och bearbeta statistik och annan information, säger Jakob Wallin.

Barn som kan prata om känslor mår bättre

Livsviktiga snack - rusta ditt barn för livet!

Välkommen på föreläsning i samarbete med Region Västernorrland och Suicide Zero. Här får du som förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående. Forskningen visar nämligen att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar.
Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Föreläsningen är ca. 60 minuter. Ingen förkunskap eller anmälan krävs. Klicka enbart på länken till det föreläsningstillfälle ni väljer att delta vid.

Datum, tid och plats

Anslut via dator eller läsplatta fungerar både via webbläsare och Teams skrivbordsapp, anslutning via mobiltelefon kräver Teams-appen.

Livsviktiga snack onsdagen den 20 september kl. 11.30-12.30 - Teams
Livsviktiga snack torsdagen den 5 oktober kl. 20-21 - Teams
Livsviktiga snack tisdagen den 31 oktober kl. 19-20 - Teams
Livsviktiga snack onsdagen den 22 november kl. 11.30-12.30 - Teams


Tillbaka till toppen