Gruppbild på personalen på KAVA
Bakre raden från vänster: Alexander Hellgren, underskötare, Mikaela Wiksell, specialist i klinisk tjänst, Alfred Janson Lantz, kirurg. Främre raden från vänster: Xingxing Mei, sjuksköterska, Marie Källberg, sjuksköterska, Pernilla Lodin, enhetschef, Jimmie Seifulla, underskötare.

Bättre arbetsmiljö, tryggare patienter och färre stafetter på Kava

2023-11-17 08:00

I början av maj var endast 5 av 26 sjuksköterskor på Kava vid sjukhuset i Sundsvall fast anställda. Fem månader senare hade antalet dubblats, och utvecklingen fortsätter.

Inför sommaren förra året valde många sjuksköterskor att lämna den kirurgiska akutvårdsavdelningen vid sjukhuset i Sundsvall. Bakgrunden var en hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Utifrån personalläget tvingades avdelningen kapa vårdplatser och fick under en period "hyra" in sig på kirurgavdelning 15.

- Jag lyckades få tag på så pass mycket stafetter att vi kunde öka antalet patienter från 6 till 12 och i november kunde vi äntligen flytta in här på avdelning 25b, säger Pernilla Lodin enhetschef på Kava, kirurgisk akutvårdsavdelning.

Kirurgen 2.0

Personalläget var dock skört och man satte därför igång ett arbete för att identifiera vilka problem som fanns på avdelningen som var möjliga att åtgärda. 

- Vi var tvungna att göra något och inledde ett förändringsarbete som gick under namnet Kirurgen 2.0. tillsammans med kirurgavdelning 15. Det vi konstaterade var att vi måste fixa en bättre arbetsmiljö, säger Pernilla Lodin. 

De valde att bryta upp arbetsgruppen i fyra mindre team med fem patienter istället för tio på en sjuksköterska och två undersköterskor. Man tillförde också två nya tjänster, en specialist i kliniskt jänst (spik) och en koordinator vilket avlastade övrig personal från vissa arbetsuppgifter. 

- När arbetet inleddes satt all personal på samma expedition och det var väldigt hög ljudvolym och mycket spring. När vi bröt ner arbetsgruppen i mindre team blev arbetsmiljön för alla så mycket bättre, säger Pernilla Lodin. 

Tryggare patienter och bättre vård

Med färre patienter i varje team blev också patienterna tryggare och vården bättre. Ryktet spred sig om de genomförda förbättringarna och från maj och framåt lyckades man rekrytera åtta nya sjuksköterskor. Idag är 13 av 26 personer fast anställd personal.

- Vi växer fortfarande och målet är självklart att vi ska ha hundra procent fast personal. Vi är inte där än men vi är på väg, säger Pernilla Lodin.


Tillbaka till toppen