Bildcollage med de fyra stipendiaterna i Artist in residence Västernorrland.
Övre raden från vänster; Tove Möller (foto: Erik Thörnqvist), Marwa Zakaria. Nedre raden från vänster; Marika Renhuvud (foto: Rickard Bergstedt), Karl Kofi Ahlqvist

Konstnärliga vistelsestipendier i Västernorrland ska stärka länets kulturutbud

2024-06-19 17:18

I år välkomnar Region Västernorrland konstnärer från Saepmie, Egypten och Sverige som stipendiater inom Artist in Residence Västernorrland och Samiskt residens. Initiativet är en del av Region Västernorrlands satsning på att främja internationellt konstnärligt utbyte och stärka den kulturella mångfalden inom området.

- Det är glädjande att få presentera årets vistelsestipendier. Att ha ett rikt, utvecklat kulturutbud i Västernorrland spelar en nyckelroll för inflyttning och behållande av kompetens, samt för besöksnäring, livslångt lärande och delaktighet. Genom dessa satsningar fortsätter vi att stärka och utveckla länets kulturutbud, samtidigt som vi främjar internationellt samarbete och kulturell mångfald, säger Maria Oldenmark, enhetschef, enheten för kultur, Region Västernorrland.

Artist in Residence - en möjlighet att skapa internationella kontakter

Artist in Residence Västernorrland är Region Västernorrlands internationella vistelsesprogram för konstnärer som arbetar inom ljudkonst, keramik och arbetarlitteratur. Programmet är ett samverkansprojekt mellan olika verksamheter inom enheten för kultur och bildning på Region Västernorrland. Genom detta utbyte får lokala konstnärer möjlighet att knyta kontakter med kollegor från hela världen, vilket berikar det lokala kulturlivet och skapar nya samarbeten. Vistelserna äger rum under september månad på Hola och Ålsta folkhögskola.

Samiskt residens ska stärka samisk kultur

Samiskt residens är ett projekt som finansieras av Statens kulturråd och Region Västernorrland. Region Västernorrland har sedan 2018 varit ett samiskt förvaltningsområde, och residenset är en del av arbetet med att uppfylla den regionala utvecklingsstrategin. Projektet bidrar till att stärka den samiska kulturen och identiteten i regionen.

Evenemang under hösten

För att ge regionens invånare möjlighet att ta del av stipendiaternas arbete, kommer Region Västernorrland att anordna en offentlig träff under hösten. Vid detta tillfälle får allmänheten chansen att uppleva och interagera med de internationella konstnärerna och deras verk. Mer information om detta publiceras på Region Västernorrlands webbsida framöver.

Årets stipendiater - presentation och motivering

Keramik - Marwa Zakaria

Marwa Zakaria, verksam i Kairo, tilldelas AIRY i keramik för sin förmåga att med naturen som inspiration skapa världar där motståndet mot den raka linjen styr. Med sin gedigna keramiska praktik kommer Marwa Zakaria att vara en berikande tillgång för Ålsta folkhögskola, där hon planerar att experimentera med lerans olika ytor och temperament.

Läs mer om konstnärens arbete här: Marwa Zakaria (aic-iac.org)

Ljudkonst - Tove Möller

2024 års mottagare av stipendium för ljudkonstresidens på Hola Folkhögskola är Tove Möller. Toves gedigna projektidé som vill utforska Ångermanälven och skapa hybrider mellan mänsklig röst och naturens ljud fångade juryns intresse. Med ett konstnärskap som på ett nytänkande och djuplodande sätt utforskar plats, historia och ekologi ser vi fram emot att välkomna Tove till Hola.

Läs mer om konstnärens arbete här: Tove Möller (tm3000.se)

Arbetarlitteratur - Karl Kofi Ahlqvist

Karl Kofi Ahlqvists klara och verkningsfulla prosa ger prov på hur kampglöden i tidigare svensk arbetarlitteratur bytts ut mot kritiska skildringar av den maktlöshet och alienation som gig-modellens osäkra anställningsförhållanden för med sig. Genom sin gestaltning av komplexa sammanhang kopplade till etnicitet och klass i dagens utsatta arbetsmiljöer vidgar han bilden av samtida arbetarlitteratur. Fram träder en träffsäker och aktuell politisk röst på det arbetarlitterära fältet.

Läs mer om konstnärens arbete här: Katapultpriset till Karl Kofi Ahlqvist - Författarförbundet (forfattarforbundet.se)

Samiskt residens - Marika Renhuvud

Marika Renhuvud, samisk konstnär från Åarjelsaepmie, är en modern dansare och koreograf som med stor bredd, inspiration och ödmjukhet skapar förståelse för samisk livssyn samtidigt som hon sprider kunskap om den egna kulturen. Hon är en etablerad artist i ständig utveckling av sitt konstnärskap. Inom ramen för det samiska residenset avser hon att skapa ett scenkonstverk som med olika uttryck berättar om samiska kvinnors livsöden och urfolkskraft. 

Läs mer om konstnärens arbete här: renhuvuddans.se/


Tillbaka till toppen