Annica Blomqvist, enhetschef och Veronica Carlsson, ögonsjuksköterska på Ögoncentrum i Sundsvall.
Annica Blomqvist, enhetschef, tillsammans med Veronica Carlsson, ögonsjuksköterska, som uppger att hon är lättad över det minskade antalet patienter på ögonmottagningen i Sundsvall-Härnösand.

Kraftig minskning av köer till ögonkliniken – ”Vi prioriterar patienterna”

2023-11-17 13:39

Köerna till behandling vid ögonkliniken i Region Västernorrland har minskat kraftigt under hösten. Antalet som väntar på sitt första besök hos ögonläkare är cirka 15 procent lägre nu än vad det var i augusti och antalet personer som står i kö för operation har reducerats med runt 15 procent sedan september. Patienter som inte fått sin återbesök i tid är 1400 färre än i januari 2023.

- Kärnan i allting är att patienterna har rätt till vård i rätt tid. Det är vårt främsta fokus och genom att korta köerna har vi möjlighet att ge dem det i större utsträckning. Dessutom hoppas vi att kortade köer kan underlätta arbetsbördan för våra medarbetare, säger Annie Aspvik, länsverksamhetschef för ögonkliniken.

Hjälpen behövs

För att patienterna i Västernorrland ska få den vård de behöver har ögonkliniken beviljats anslag för att upphandla tjänster från externa vårdgivare. Det har gett snabba resultat och patientköerna har minskat betydligt.

- Just nu behöver vi den här hjälpen även om det är ekonomiskt kostsamt eftersom antalet patienter som inte fick vård i tid var alldeles för många. Våra egna medarbetare har fortfarande ett stort antal patienter att arbeta med, säger Annie Aspvik.

Endast fast anställda sjuksköterskor

Region Västernorrland är inne i ett intensivt arbete för att rekrytera fler egna ögonläkare både nationellt och internationellt, men liksom i landet generellt och Norrland speciellt finns det alltför få ögonläkare att tillgå. Ögonkliniken anlitar stafettläkare, men det är brist även på dessa.

Rekryteringen av sjuksköterskor har däremot inte mött samma svårigheter.

- Vi har inga stafettsjuksköterskor i nuläget, utan enbart medarbetare som är fast anställda hos oss, säger Annica Blomqvist, enhetschef på ögonmottagningen i Sundsvall-Härnösand.

Förbättrad arbetssituation

En av dem är ögonsjuksköterskan Veronica Carlsson. Hon upplever en stor förbättring av arbetssituationen sedan det upphandlades externa aktörer som kunde ta sig an patientfall.

- För mig som arbetar med ögonbottenfotografering har det underlättat enormt att hinna ge rätt vård till de som behöver det mest. Förut tog jag till exempel emot alla diabetiker, även de som inte har någon förändring på synen. Nu kan jag arbeta med patienter som faktiskt behöver behandling, medan de som enligt screeningen inte har någon förändring kan kontrolleras externt tills de behöver vår vård, säger hon.

Utbildning och kompetensväxling

Sjuksköterskor som anställs på ögonmottagningen har möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska på arbetsgivarens bekostnad. På ögonmottagningen i Örnsköldsvik arbetar tre ögonsjuksköterskor som alla gjort sin specialistutbildning sedan de anställdes på mottagningen.

- Eftersom vi inte har någon specialistläkare just nu har vi utbildat ögonsjuksköterskor som kan handlägga enklare jourfall med en bakjoursläkare som de kan konsultera, säger Elisabeth Månsson, enhetschef på mottagningen i Örnsköldsvik.

Det ingår i ett större arbete med kompetensväxling, som inte bara sker på ögonkliniken utan är en målsättning för många områden inom sjukvården.  

- Vi arbetar även med distansbedömningar och har rekryterat två distansbedömande läkare. Det blir en avlastning i bedömningsarbetet för läkare och frigör tid för andra arbetsuppgifter, som till exempel patientmottagning och operation, säger Annie Aspvik.


Tillbaka till toppen