Lotha Valan sträcker sig upp mot väggen för att med en hammare spika upp sin avhandling, symboliskt, på en träplanka
Lotha Valan spikade upp sin avhandling på Medicinska biblioteket, Örnsköldsviks sjukhus. Foto: Anneli Jernberg

Lotha Valan disputerar i Örnsköldsvik

2023-10-16 11:00

Fredag 3 november disputerar Lotha Valan med sin avhandling "Barnhälsovårdens förändrade roller och behov av digital utveckling". Det är den första disputationen som görs i Örnsköldsviks sjukhusmiljö.

- Det ska bli jättespännande, jag längtar verkligen efter att få grillas av professorerna. Alla med intresse för barnhälsovård och forskning bör absolut komma till aulan och lyssna när jag disputerar, det kommer garanterat att bli intressant, säger Lotha Valan, distriktsköterska och barnspecialistsjuksköterska vid Hälsocentralen Bjästa.

Avhandlingen spikades upp

I fredags, 13 oktober, spikade Lotha Valan upp sin avhandling på Örnsköldsviks sjukhus vid en kort ceremoni. Spikningen innebar att avhandlingen handgripligen spikades upp på en bräda i biblioteket, i och med det är den tillgänglig för alla.

Vad har du forskat om?

- Barnhälsovårdens förändrade roller och behov av digital utveckling. I Sverige har vi en väl utbyggd barnhälsovård där distriktssköterskan är en nyckelperson för föräldrar med barn inom barnhälsovården. Traditionellt sett har distriktssköterskan haft en ganska auktoritär roll. I mitt forskningsprojekt har jag haft utgångspunkt i att varje familj är unik och mötet med dessa bör anpassas efter deras individuella behov, även när det gäller att använda ny teknik. Så hur påverkas BVC-sjuksköterskans arbete av föräldrarnas Internetanvändning när det gäller råd och information?

Hur då?

- Det är viktigt att vi kan möta föräldrar och barn på deras villkor för att kunna stärka dem i sin föräldraroll och främja barnets utveckling. I dag använder föräldrar internet i mycket större utsträckning än förr, så där behöver vi se över möjligheten att även öka vår digitala närvaro och stöd. Hur kan vi vara mer behjälpliga med rådgivning utan att föräldrarna behöver fara in med barnet fysiskt? Till exempel att kunna erbjuda videomöten i kombination med fysiska möten kan vara en trygg och bra lösning, särskilt för de som bor långt ifrån sin mottagning.

Vad ska du göra nu?

- Genom min forskning har jag fått värdefull kunskap som jag naturligtvis vill sprida och implementera, framför allt i norra sjukvårdsregionen. Drömscenariot är att kunna fortsätta jobba kliniskt, samtidigt som jag arbetar med vårdutveckling. Tekniken går så fort framåt idag att om man inte har kontinuerlig kontakt med verksamheten är jag rädd att man missar framsteg på den fronten. Men i dagsläget vet jag inte exakt hur det blir.

Varför valde du att forska?

- Det är så himla spännande med ny kunskap! Jag halkade in på forskning för att jag ville förändra. Hade turen att få en projektanställning, som delvis var finansierad av Region Västernorrland, mot licentiatstudier på Mittuniversitetet. Där gjorde jag två olika studier som publicerades 2017 och 2018. Det här forskningsprojektet är en förlängning av det arbetet. Jag tycker att det är en ynnest och stor ära att få forska och ta del av all den kunskap som det innebär. Sedan är jag nog en väldigt nyfiken person som älskar att utmana mig själv genom att lära mig nya saker - typ Pippi Långstrump ”Det här har jag inte gjort förut, så det kan jag säkert.”

Forskningsprojekt STREAM

Lotha Valans forskning ingår i projektet STREAM, STrategy for REsearch Milieu, i Örnsköldsvik, som är ett pågående forskningsprogram inom Region Västernorrland i samarbete med Umeå universitet, Kempestiftelserna, Örnsköldsviks kommun och Örnsköldsviks industrigrupp.

- Det har betytt jättemycket för mig att kunna forska med bibehållen lön och samtidigt kunna fortsätta jobba kliniskt på deltid. Lyxigt att inte behöva jaga många olika medel för att ha råd att forska på arbetstid som en del andra behöver göra, avslutar Lotha Valan.

Disputationen sker fredag 3 november klockan 13.00 i HC Ankarets aula och är öppen för alla. 

Länk till avhandlingen: Barnhälsovårdens förändrade roller och behov av digital utveckling (diva-portal.org)


Tillbaka till toppen