Magnus Sjögren

Magnus skapar vård för elitidrottare: "Ätstörningar är ett eftersatt område"

2023-07-14 08:00

Magnus Sjögren är överläkaren som specialiserade sig på ätstörningar när han arbetade i Danmark. Nu bygger han en högspecialiserad enhet för vård och forskning kring ätstörningar på Sundsvalls sjukhus. Det blir ett av fem nationella högspecialiserade vårdenheter i Sverige, med ett unikt fokus på elitidrottare.

Magnus Sjögren bodde tidigare i Malmö och arbetade i Danmark som chef och medicinskt ansvarig för två sjukhusavdelningar för ätstörningsproblematik. Nu har han hunnit med att både bli norrlänning och komma långt på väg med uppbyggnaden av ett högspecialiserat centrum för ätstörningar i Sundsvall. 

I december öppnar verksamheten med tolv platser, varav två är öronmärkta för elitidrottare. 

- Vi är den enda högspecialiserade vårdenheten i Sverige som arbetar med ätstörningar bland elitidrottare. Den enda öppenvårdsavdelningen med samma inriktning finns i Stockholm och den kommer vi att ha ett nära samarbete med, säger Magnus Sjögren. 

Konditionsidrotter

Ätstörningar är vanliga inom konditionskrävande idrotter. 

- Det handlar i regel om kaloriförbrännande idrotter, där kroppsvikten traditionellt har haft betydelse. Vi ser det i stor utsträckning bland löpare, längdskidåkare, elitgymnaster och jockeys. 

De som erbjuds vård på den nya högspecialiserade vårdenheten är patienter som inte blivit hjälpta av vård som de tidigare fått för sina ätstörningar och nu är så sjuka att de behöver läggas in för sjukhusvård, samtidigt som de har potential att bli friskare. 

- Det finns inte så stort kunskapsunderlag av vård och behandling av allvarliga ätstörningar. Det har prioriterats mycket lägre än forskning om exempelvis psykoser och depression. Totalt sett har 125 000 – 150 000 personer ätstörningar i Sverige, ändå har det inte varit ett erkänt problem, säger Magnus Sjögren. 

Söker allmänsjuksköterskor

Han är docent och forskare, men kommer även vara verksamhetschef för ätstörningsenheten. 

- Vi har sett ett ganska stort intresse utifrån för att arbeta här som läkare, dietist, arbets- och fysioterapeut och specialistsjuksköterska. Det ger möjlighet att jobba med planerad vård av både psykisk och fysisk sjukdom. Nu söker vi främst allmänsjuksköterskor. 

Att behandla ätstörningar tar tid och vården vid den nya enheten är uppbyggd för att följa patienterna långsiktigt. 

- Stort fokus kommer att läggas på lämpliga aktiviteter och meningsfulla sammanhang för patienterna. Efter det kommer behandlingen att övergå till öppenvård, där vi följer patienterna på mottagningen i upp till ett års tid, säger Magnus Sjögren.

 

FAKTA OM NATIONELL HÖGSPECIALICERAD VÅRD I SUNDSVALL

  • Nationell högspecialiserad vård (NHV) är ett sätt att samla kompetens vid ett antal platser för att där kunna ha experter på vård som är komplex eller sällan förekommande. Socialstyrelsen beslutar om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. 
  • Nationell högspecialiserad vård för ätstörningar kommer att bedrivas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset samt vid sjukhuset i Sundsvall. 
  • Behandlingsenheten i Sundsvall kommer totalt sett ha tio platser för patienter som kommer från hela landet och som lider av allvarlig ätstörning (så kallad NHV) och två vårdplatser för elitidrottare med ätstörning. 

Tillbaka till toppen