Maria Ekman

Maria är akutsjuksköterska: ”Mitt jobb blir roligare ju mer jag lär mig”

2023-07-21 08:00

Maria Ekman är specialistsjuksköterska inom akutsjukvård vid sjukhuset i Sundsvall. Genom sin specialistexamen har hon fördjupade kunskaper och flera egna ansvarsområden, som exempelvis omhändertagande av patienter som utsatts för farliga kemikalier.

- Det är ett område som varit lite eftersatt och som handlar om hur vi agerar vid en olycka med kemiska utsläpp. Det skulle kunna vara ett utsläpp i en fabrik eller ett godståg som transporterar kemiska ämnen som spårar ur, säger hon. 

Som specialiserad akutsjuksköterska har hon även ansvar för akutmottagningens traumarum, där patienter som har omfattande skador vårdas, liksom livshotande sjuka barn. 

- Jag är också instruktör i kursen för akut traumasjukvård för sjuksköterskor, säger hon. 

Betald vidareutbildning 

Sjuksköterskor som är anställda av Region Västernorrland kan erbjudas möjlighet att gå utbildningen till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön. För att bli specialistsjuksköterska inom akutsjukvård handlar om ett års studier på universitet, vilket motsvarar 60 högskolepoäng. 

- Jag studerade på heltid och hade praktik både i Gävle och Hudiksvalls sjukhus, säger Maria Ekman.  

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av teoretiska kurser varvade med verksamhetsförlagd utbildning. Förutom på akutmottagning praktiserar blivande akutvårdssjuksköterskor inom ambulanssjukvård och Intensivvård.  

Maria Ekman hade även verksamhetsförlagd utbildning på operationsavdelningen som narkossjuksköterska, vilket är ett annat område med nära koppling till akutsjukvården.  

Spikrak karriär  

Maria Ekman tog sin specialistexamen för ett år sedan och är i dag en av fem akutsjuksköterskor med specialistkompetens på akutmottagningen i Sundsvall.  

- Specialistkompetensen gör att jag känner mig tryggare i min yrkesroll. Jag möter väldigt många patienter och jobbet handlar mycket om bedömningar och prioriteringar.  

Redan tidigt visste Maria Ekman att hon ville arbeta inom vården. 

- Jag har alltid vetat att jag vill jobba med människor och på högstadiet funderade jag på sjuksköterska, polis eller socionom. När jag var 15 år fick jag sommarjobb inom äldreomsorgen och då bestämde jag mig för vården, säger hon. 

Efter vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet arbetade hon en kortare tid som undersköterska innan hon fortsatte till sjuksköterskeutbildningen på Mittuniversitetet. 

- Under utbildningen jobbade jag extra här på akutmottagningen och när jag var färdig visste jag att det var här jag ville arbeta. Mitt jobb är fantastiskt på många sätt och det blir bara roligare ju mer jag lär mig. 

 

Fakta om att studera till specialistsjuksköterska med bibehållen lön: 

  • Den som är allmänsjuksköterska i Region Västernorrland och vill läsa till specialistsjuksköterska kan ansöka om bibehållen grundlön under utbildningen på universitet eller högskola. Även specialistsjuksköterskor som vill läsa enstaka kurser inom ett specifikt område, till exempel astma/kol, har möjlighet att göra en ansökan.  
  • Alla sökande blir inte beviljade erbjudandet. Vilka som får ta del av det styrs av faktorer som ändras år från år, som exempelvis hur stora medel Region Västernorrland har möjlighet att avsätta för satsningen och inom vilka specialiteter det saknas mest personal. 
  • Det finns inte ett fast antal bestämda platser och budgeten varierar.  
  • De som har blivit beviljade lön under utbildningstiden behåller stödet under hela utbildningsperioden.  

  

  


Tillbaka till toppen