Noterat från hälso- och sjukvårdsnämnden

2023-09-12 14:17

Ambulansverksamheten ska fortsätta sin åtgärdsplan för att bemanna ambulanserna i länet, det beslutades vid dagens extrainsatta möte i hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 september.

Som övergripande åtgärd ska en mer aktiv och dynamisk dirigering av ambulanser införas.  

- Redan idag är våra ambulanser länsresurser som används där de behövs bäst. Ambulanser kommer att finnas tillgängliga i hela länet även fortsättningsvis, men vi kommer att prioritera för att säkra patientsäkerheten i akuta situationer, säger Peter Neuman, verksamhetschef för ambulansen, Region Västernorrland.

I åtgärdsplanen ingår bland annat också en utveckling av hela transportorganisationen och en rad andra åtgärder som exempelvis nyrekrytering, schemaläggning och planering.

- Ambulansverksamheten visar på konkreta förslag till hur de kan lösa bemanningen och följa de regler som arbetstidslagen kräver, säger Elina Backlund Arab, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Nämnden gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med en uppdaterad redovisning av åtgärdsplaneringen vid nästa sammanträde som är den 5 oktober.


Tillbaka till toppen