Nya arbetssätt när läkarresurser inte räcker till

2023-05-26 11:00

Det råder stor brist på läkare i hela landet. På ögonmottagningen i Örnsköldsvik går den enda specialistläkaren i pension i oktober vilket leder till att vissa besök och undersökningar inte kan göras på plats. Nu arbetar verksamheten för att hitta lämpliga åtgärder för att fortsatta ge en god vård till länsinvånarna. En sådan är att utbilda ögonsköterskor i handläggning av enklare jourfall med bedömning av läkare på distans.

- Med den demografiska utvecklingen vi har i Sverige och Västernorrland, där sammansättningen består av fler äldre och färre yngre i arbete, blir det allt svårare att rekrytera medarbetare. Läkarbristen är stor i hela landet och just nu har det bland annat stor inverkan på länets ögonsjukvård, säger Caroline Herlin, områdesdirektör länsverksamhet somatik, Region Västernorrland.

Påverkar verksamheten och patienten

Bristen på specialistutbildade ögonläkare leder till att vissa besök och undersökningar inte kan genomföras i Örnsköldsvik och att köerna riskerar att öka. I stället kan patienterna behöva resa för att träffa en läkare.

- Vi har fyra specialistläkartjänster på ögonmottagningen i Örnsköldsvik varav tre är vakanta idag. I oktober går den enda kvarvarande specialisten i pension, något som även påverkar våra möjligheter att ta emot läkare under specialistutbildning i Örnsköldsvik. De får i stället sin tjänstgöring i Sundsvall eller Sollefteå, säger Annie Aspvik, verksamhetschef ögon-hörselvård, Region Västernorrland.

Rekryteringen fortsätter

Rekryteringen av ögonläkare fortsätter och riktas även utomlands. Under tiden avropas stafettläkare, men också de är svåra att rekrytera. Därför behövs många parallella lösningar som ofta bygger på ett samarbete mellan länets sjukhus:

  • Visst bedömningsarbete, som till exempel remissbedömningar övertas av läkare i Sundsvall och Sollefteå.
  • Besök och undersökningar som inte kan genomföras i Örnsköldsvik görs på sjukhusen i Sollefteå och Sundsvall eller av externt upphandlad vårdgivare.
  • Ögonsjuksköterskor i Örnsköldsvik utbildas att ta hand om enklare jourfall.

Framtiden är här, undersökningar och bedömningar kan ibland göras på distans

Vissa bedömningar och utredningar kan ske på distans. Just nu utbildas ögonsköterskor i att ta hand om enklare jourfall med inspiration från S:t Eriks Ögonsjukhus. En speciell kamera inhandlas för att möjliggöra säker dokumentation av mikroskopiundersökningar av ögat. Bedömningen görs sedan av läkare i Sundsvall eller Sollefteå. 

- Just nu är det tufft men motgång föder framgång. Jag har otroligt duktiga medarbetare och tillsammans arbetar vi vidare för att säkra ögonsjukvården i hela länet avslutar Annie Aspvik.


Tillbaka till toppen