Åsa Gidlund Persson, operationssjuksköterska, Helena Olsson, operations- och narkossjuksköterska och Karin Söderberg, enhetschef vid operation i Örnsköldsvik.
Åsa Gidlund Persson, operationssjuksköterska, Helena Olsson, operations- och narkossjuksköterska och Karin Söderberg, enhetschef vid operation i Örnsköldsvik.

Nya operationssalar klara vid sjukhuset i Örnsköldsvik

2024-07-09 08:00

Under vecka 28 kommer de första operationerna att utföras i de nybyggda operationssalarna vid sjukhuset i Örnsköldsvik. Tre moderna operationssalar står nu redo.

De tidigare operationssalarna var inte längre ändamålsenliga och kunde inte rymma den större och mer avancerade utrustningen som dagens operationer kräver.

- De gamla salarna var helt enkelt uttjänta och operationer idag kräver mer och större utrustning. säger Karin Söderberg, enhetschef.

Projektet har genomförts snabbare än planerat tack vare en komprimerad arbetsplan, vilket innebär att hela projektet kommer att vara klart redan sommaren 2025, ett halvår tidigare än ursprungligen planerat.

Åsa Gidlund Persson, operationssjuksköterska och Helena Olsson, operations- och narkossjuksköterska, har varit nyckelpersoner i projektet.

- Det har varit otroligt mycket arbete men hela projektet genomsyras av mycket gott samarbete. Alla vill att det ska bli så bra som möjligt och då är det lätt att jobba, säger Åsa och Helena.

Under den treåriga byggtiden kommer operationskapaciteten som lägst vara reducerad till tre salar. Den första etappen, Operation dagsjukvård (ODA), togs i bruk förra året och hela projektet förväntas vara klart sommaren 2025.

Fakta:

  • Om- och tillbyggnad om totalt 4 300 m²
  • 6 moderna operationssalar
  • 1 sal för ögonoperationer
  • Nya lokaler för Operation dagsjukvård
  • Ny diskenhet vid sterilcentralen
  • Kostnad cirka 264 miljoner kronor
  • Klart sommaren 2025

Tillbaka till toppen