Maria Strandberg

Nya sjukvårdsdirektören: ´"Viktigt att ta tillvara det medarbetarna tycker"

2024-04-02 10:26

Maria Strandberg gör sin första arbetsdag som hälso- och sjukvårdsdirektör i dag den 2 april. Hon återvänder till Region Västernorrland efter att ha arbetat som verksamhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset.

Maria Strandberg har tidigare varit anställd drygt 30 år inom Region Västernorrland både som läkare och chef. Nu tar hon över rodret efter Anders Sylvan som varit tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör sedan hösten 2023.

I tjänsten ingår uppdraget som biträdande regiondirektör. Enligt Region Västernorrlands rutin är chefsförordnande till att börja med på fyra år.

Vad var det som inspirerade dig att ta rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland?

- Jag brinner för hälso- och sjukvård och vill använda de kunskaper jag har tillägnat mig som läkare och verksamhetschef på en ny nivå. Det är viktigare för mig att se helheten snarare än delarna.

Jag är glad över att komma hem till Västernorrland, där jag varit bosatt i 33 år. Inom regionen har jag arbetat i 31 år, även länsövergripande från norr till söder. Bland annat har jag jobbat på sjukhuset i Örnsköldsvik, dåvarande Kramfors Vårdcentral och Härnösands sjukhus, samt inom ett flertal verksamheter på sjukhuset i Sundvall.

Vilka egenskaper gör dig passande för jobbet?

- Jag anser att för att åstadkomma utveckling krävs det teamarbete. Det handlar om att ta till vara alla medarbetares kompetenser, likväl som patienternas och närståendes spetskompetenser. Min erfarenhet av att ha jobbat många år som läkare i regionen gör att jag kan sätta mig in i medarbetare och patienterna perspektiv. Jag bor här och är intresserad av att lära känna alla delar av Region Västernorrland på djupet, både vad gäller geografi och vårdens olika sektorer. 

Jag är också tydlig i beslut och återkoppling och jag ser det som en mycket viktig uppgift att komma till konkreta beslut för att åstadkomma en verksamhetsutveckling.

Vilka erfarenheter och kunskaper ser du fram emot att dela med dig av i din nya roll här hos oss?

- Jag har erfarenhet av att utveckla och planera produktionen över året för att få en jämnare verksamhet. Det kan till exempel handla om att planera behovet av befintlig personal varje vardag året runt.

Jag har även arbetat mycket med digitalisering. Genom att satsa på det kan vi få automatisk överföring av bemanningsstatistik och därigenom en bättre överblick av bemanningen. När vi följer upp sjukfrånvaron kan vi dessutom fånga tidiga indikationer på brister i arbetsmiljön. På samma satt kan vi automatiskt följa upp patienternas upplevelser av vården, liksom eventuella avvikelser – och därigenom ha en ständigt aktuell bild av läget i sjukvården.

Jag är övertygad om att digitala satsningar ger vinning för såväl patienter och medarbetare, som för regionens ekonomi.

Arbetet som hälso- och sjukvårdsdirektör i landets regioner brukar beskrivas som ett av de svåraste uppdragen i den offentliga sektorn. Hur tänker du kring det?

- Hälso- och sjukvården är en genuint komplex organisation med många verksamheter. Det gäller att balansera olika perspektiv och möta denna komplexitet med tydlig ledning och enkla beslutsstrukturer som alla medarbetare är insatta i.

Mina medarbetare har massor av kunskap och erfarenhet som jag hoppas att vi kan använda för att klara det här tillsammans. Jag tänker börja med att undersöka hur vi alla kan samarbeta på bästa sätt. Hälso- och sjukvårdsdirektör är den högst uppsatta tjänsten inom hälso- och sjukvården, men alla är lika viktiga kuggar om maskineriet ska fungera.

Att bemanna våra sjukhus och hälsocentraler är en stor utmaning. Hur ska du arbeta för att förbättra det läget?

- Jag vill sträva efter att bygga vår egna bemanning genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har flera bra åtgärder på gång och jag hoppas att vi kan hitta flera så småningom.

Det är viktigt att ta till vara det som medarbetarna tycker för att undersköterskor, sjuksköterskor och läkare ska trivas. För att vi ska lyckas måste vi jobba tillsammans som en region över områdes- verksamhets- och enhetsgränserna. Kontinuitet och stabil bemanning skapar bra möjligheter till utveckling av våra verksamheter och det ger i sig en förbättrad arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet.

Vilka är dina förhoppningar och mål för ditt första år som hälso- och sjukvårdsdirektör hos oss?

- Målet är att vi får en ökad andel fast anställd personal med förbättrad arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet, vilket därmed förväntas ge en tydlig trend med förbättrad ekonomi.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya jobb?

- Att jobba med alla duktiga medarbetare och kunna informera och kommunicera i större utsträckning kring den hälso- och sjukvård som idag utförs och som håller mycket hög kvalitet. Varje medarbetare är betydelsefull och gör skillnad varje dag inom vården. Samtidigt står vi inför stora utmaningar som vi inte kan lösa utan att agera som en organisation, ett Västernorrland med mera samverkan och samarbete.

Här kan du läsa tidigare nyhet som publicerades i samband med att rekryteringen var klar i januari.


Tillbaka till toppen