Smittspridningen av covid-19 ökar i länet.

Ökad smittspridning av covid-19 i länet

2023-10-17 11:16

Smittspridningen av covid-19 ökar just nu i Västernorrland. Hittills i oktober har 168 personer konstaterats smittade av covid-19 och pressen har varit stor framför allt på sjukhuset i Sundsvall med ett högt inflöde av patienter och även sjukdom bland medarbetarna.

Västernorrland har märkt av en ökande smittspridning i höst med 46 rapporterade fall under augusti, 81 i september och 168 hittills i oktober. Siffrorna är inte helt exakta och kan komma att ändras. Provtagning sker endast i samband med vårdbehov om personen har symtom på covid-19.

- Eftersom det är de äldre som blir svårast sjuka, och därmed provtagna, gäller siffrorna dem som läggs in på sjukhus eller bor på särskilt boende. Förmodligen är smittspridningen i lägre åldrar lika stor men de flesta har milda symtom, säger Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Smittspridning i hela länet

Just nu är det främst spridning i Sundsvall men det finns smittspridning i hela länet. Folkhälsomyndigheten har inte längre några generella riktlinjer till allmänheten vid smitta av covid-19. Särskilda smittbegränsande åtgärder kan införas på sjukhus och särskilt boende i samråd med vårdhygien.

På grund av smittspridningen har vissa enheter på Sundsvalls sjukhus med pågående utbrott av covid-19 bland personal för närvarande begränsningar för besökare. Hör med avdelningen vad som gäller före du kommer på besök.

Vaccination av utsatta grupper

Du rekommenderas att vaccinera dig om du är över 65 år eller riskgrupp och äldre än 18 år. Vaccin finns tillgängligt för dessa grupper från och med 7 november.

Personer boende på särskilt boende kommer att vaccineras från 27 oktober.

Du kan redan nu boka din vaccinationstid på 1177.se.


Tillbaka till toppen