Johanna Öberg, Annica Berg och Annika Serrander
Johanna Öberg, Annica Berg och Annika Serrander arbetar på ögonkliniken.

Ökad tillgänglighet till sjukvården i Region Västernorrland

2024-02-07 14:42

Det har skett en markant förbättring av tillgängligheten till sjukvård i Region Västernorrland. Ett av de tydligaste exemplen är hudkliniken, där andelen patienter som väntar på sitt besök inom vårdgarantin har ökat med över 20 procent på ett år.

I Region Västernorrland totalt sett har andelen patienter som väntar inom vårdgarantins gräns på 90 dagar förbättrats, vilket betyder att väntetiden blir kortare för allt fler. Mellan november 2022 och november 2023 förbättrades tillgängligheten med 5,2 procent.

Några verksamheter sticker ut genom särskilt stora förbättringar, där hudkliniken och ögonkliniken är två exempel. Hudkliniken har förbättrat tillgängligheten med 22 procent mellan november 2022 och november 2023. På ögonkliniken är motsvarande siffra lite mer än 11 procent.

Sjuksköterskor har mottagningsbesök

Annika Serrander är verksamhetschef för hudkliniken. Hon berättar om en rad insatser som lett fram till den förbättrade tillgängligheten.

- Vi har ökat antalet ST-läkare och arbetar med kompentensväxling. Sjuksköterskorna på kliniken tar emot fler patienter vid egna mottagningsbesök, säger hon.

Det nya arbetssättet bygger bland annat på utökat samarbete mellan professionerna.

- Numera har vi daglig styrning där vi planerar arbetet gemensamt. Vi arbetar i team och utgår från patienten. Det gör att vi kan ta emot rätt patienter på rätt sätt och får mer flyt i arbetet, säger Annica Berg, som är sjuksköterska på hudkliniken.

Teamarbetet omfattar alla som arbetar på kliniken.

- Vi har jobbat ihop oss och det har blivit som natt och dag. Vi har olika yrkesroller, men alla är lika viktiga. Samtidigt som vi är effektivare är det också roligare att arbeta, säger Johanna Öberg, som är sekreterare och administrativt chefstöd.

Statliga medel för måluppfyllelse

Till följd av att Region Västernorrland totalt sett lyckats upprätthålla tillgängligheten till sjukvården i så pass hög utsträckning har regionen tilldelats pengar från staten. Det handlar om dryga 46 miljoner i statliga medel, vilket bland annat omfattar en bonus för uppnådda prestationsmål.  


Tillbaka till toppen