Illustration med Höga Kusten-bron, tåg, människor samt texten Ett Västernorrland, Platsens attraktionskraft för att locka ny kompetens

Hur används platsens attraktionskraft för att locka ny kompetens?

2023-05-25 13:40

Fredagens Här och nu-seminarie handlar om konsten att attrahera, vårda och behålla ny kompetens - en allt viktigare del i att nå framgång i det regionala utvecklingsarbetet.

Enligt Statistiska centralbyråns senaste prognos kan exempelvis Ånge kommun växa med 2 000 invånare till år 2040. Länet har dessutom flera stora företagsetableringar på gång. Hur möter vi upp utvecklingen och lockar talanger och inflyttare till vår region? Det är temat under fredagens seminarie "Här och nu".

Innehåll under seminariet: 

Talangattraktion för kompetensförsörjning

Tillsammans med näringslivet tar Höga Kusten-kommunerna fram ett gemensamt strategiskt arbetssätt och kommunikation för att attrahera kompetens. Genom att arbeta tillsammans tar man vara både på kommunernas och företagens enskilda styrkor samt attraktionskraften i Höga Kusten som varumärke. Hör Olle Lidgren, Projektledare, Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten berätta om arbetet som görs.  

Norrlängtan lockar IT- och tech-kompetens

Norrlängtan är en satsning för att locka IT och tech talanger hit till oss. Hör hur det går för Norrlängtan-kampanjen och vad som kommer härnäst i konceptet. Kristin Hägglund, Projektledare kompetensförsörjning, Bron Innovation berättar om Norrlängtan.  

Platsutveckling

Satsningar på en attraktiv livsmiljö gagnar både boende och besökare, hör Niklas Selin, projektledare, Region Västernorrland, ge exempel på insatser som stärker platsen just nu. 

Datum och tid: 26 maj, klockan 09.30-10.30

Evenemanget är kostnadsfritt och du deltar digitalt via Microsoft Teams. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Delta i seminariet Här och nu


Tillbaka till toppen