Från vänster: Hanna Nilsson, överläkare, Joakim Meidell, specialistläkare och Gustaf Berg, specialistläkare
Från vänster: Hanna Nilsson, överläkare, Joakim Meidell, specialistläkare och Gustaf Berg, specialistläkare

Säkrar framtida läkarkompetens genom långsiktigt arbete

2023-05-25 12:40

Konkurrensen om läkarkompetensen är hård och att locka till sig ST-läkare - och sen få dem att stanna kvar - är en utmaning. Genom en gemensam kraftsamling har verksamheten för internmedicin och geriatrik i Örnsköldsvik lyckats vända en dålig situation till en framgångssaga.

2016, när Monica Mörtzell Henriksson klev på jobbet som enhetschef för internmedicin i Örnsköldsvik gick bemanningssituationen på kort tid från bra till dålig. Två specialister gick oväntat i pension och flera ST-tjänster var obemannade.

- På kort tid gick det från bra till att det havererade. Vi saknade specialister och vi saknade ST-läkare, jag fick inga svar på våra utannonserade tjänster och jag var tvungen att ta in mycket stafetter, säger Monica Mörtzell Henriksson.

Oerhört tuff situation

För att specialisterna skulle orka bära den ökade bördan ökade Monica underläkarbemanningen på avdelningarna. Eftersom underläkare inte är legitimerade kunde de inte ta jourpass varför dessa föll på den redan hårt decimerade gruppen ST-läkare, bestående av totalt fem individer.

- Det var en oerhört tuff arbetssituation. Genom ökad underläkarbemanning kunde ST lyftas ut för att också delta i mottagningarna med handledning från specialisterna. Trots tuff arbetssituation så lyckades läkargruppen hålla ihop och skapa en bra team-känsla, säger Monica Mörtzell Henriksson.

Alla tog gemensamt ansvar för rekryteringen

Monica Mörtzell Henriksson insåg att om de skulle få bemanningen att hålla på lång sikt behövde de bygga upp egna specialister och då behövde de rekrytera och internutbilda ST-läkare.

- Alla, såväl ST som specialister, tog gemensamt ansvar för att försöka vända situationen. Våra ST-läkare gick rent konkret ner till AT-centrum där AT-läkarna samlas för att övertyga dem om att välja medicin. De såg till att vi hade en bra, trivsam och trygg arbetsmiljö och höll koll så att vi inte skulle missa en enda person som visade intresse för att jobba hos oss, säger hon.

Kunde börja gå på specialistrader

Även fast det var en tuff tid för ST-läkarna så menar Monica Mörtzell Henriksson, att den intensiva perioden också innebar en snabbspolning framåt i deras lärande. De samlade många timmar och efter tre år kunde de under kortare perioder, och med stöd från sina handledare, börja gå på specialistrader med ett utökat ansvar.

Hon märkte att hon inte behövde ta in lika många stafetter och situationen började lätta.

- Sakta, sakta vände skutan och vi fick medvind i att få in fler ST-läkare. Snart kom de som på löpande band och nya medarbetare hjälpte till med att rekrytera nya kollegor, säger Monica Mörtzell Henriksson.

Flera bidragande faktorer bakom vändningen

Vändningen beror, enligt Monica Mörtzell Henriksson, troligtvis på en rad saker. Dels fick sjukhuset ett stort forskningsbidrag som lockat medarbetare som vill forska vid sidan av det kliniska arbetet dels har fler upptäckt möjligheten att kunna pendla från Umeå. Dessutom har det visat sig att det finns många som vill flytta tillbaka till Örnsköldsvik efter att ha studerat till läkare på annan ort. Monica Mörtzell Henriksson tror också att den goda gemenskapen som läkargruppen visade på har bidragit.

Monica Mörtzell Henriksson har nu också infört en förändring i ST-läkarnas utbildning.

- Vi har liksom många andra haft som rutin att alla först ska bli internmedicinare innan de nischar sig inom olika specialiteter. Nu ska vi ibland göra tvärtom. På så sätt får vi snabbare fram nya specialister internt, exempelvis hjärtläkare, njurläkare, mage-tarmläkare, och diabetesläkare, som i sin tur kan handleda nya ST-läkare som siktar emot specifik spetskompetens, säger hon.

Behöver alltid ligga steget före

Bemanningssituationen för specialister och ST-läkare ser just nu ganska bra vid internmedicin i Örnsköldsvik. På två tre år har de fått fram sex egna internt utbildade specialister och ytterligare tre kommer vara klara inom ett år. Trots det slappnar Monica Mörtzell Henriksson inte av.

- Det ser bra ut just nu men det kommer nya pensionsavgångar om några år och eftersom det tar lång tid att få fram nya nischade specialister så måste vi förbereda oss inför det. Tiden går fort och det gäller att hela tiden ligga steget före, säger hon.

Fakta läkarutbildning

Grundutbildning universitet: 5,5 år

Underläkare: = läkare som ännu inte avslutat sin specialistutbildning

AT-läkare: 18 månaders kliniskt arbete

ST-läkare: minst 5 års kliniskt arbete

Spetskompetens: Om man är specialist inom internmedicin behöver man minst 2,5 år ytterligare kliniskt arbete inom det område man vill bli spetskompetent inom.


Tillbaka till toppen