Undersköterskorna Linda Thonfors, Moa Sedin och Annikki Olsson.
Undersköterskorna Linda Thonfors, Moa Sedin och Annikki Olsson finns på plats i samhällsrummet varannan vecka från och med 10 januari för att ta brodprov.

Samhällsrum i Trehörningssjö - sjukvård närmare ortsborna

2023-11-28 10:00

Nu öppnar ett samhällsrum för invånarna i Trehörningssjö. Där kommer de ha möjlighet att ta sitt blodtryck, ha sjukvårdssamtal på distans och snart även lämna blodprover.

Samhällsrummet är ett samarbete mellan Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun. Det ligger i anslutning till skolans bibliotek och premiärvisas för eleverna på fredag.

Öppettiderna följer bibliotekets ordinarie öppettider, som är på onsdagar.

- Då är Trehörningssjöborna vana att gå till biblioteket och därför tycker vi det passar bra att vi erbjuder vår service samma tid, säger Eva-Karin Edin som är enhetschef för Hälsocentralen Husum och den som lett arbetet med samhällsrummet från primärvårdens sida.

Undersköterskor gör sig redo

Under december utbildas tre av kommunens undersköterskor på Hälsocentralen Husum för att på primärvårdens uppdrag utföra viss provtagning i samhällsrummet varannan onsdag. Redan från start finns möjlighet för besökarna att ta sitt blodtryck och hämta ut hjälpmedel vid diabetes i samhällsrummet, medan provtagningarna kommer att ske med start den 10 januari.

- Så snart vi får all nödvändig teknik i ordning kommer vi även erbjuda digitala samtal med distriktssköterska, läkare, kurator eller andra professioner som finns på hälsocentralen, säger Eva-Karin Edin.

Kommunvägledare från kontaktcenter

Från Örnsköldsviks kommuns sida erbjuds invånarna stöd att använda kommunens e-tjänster och digitala resurser i samhällsrummet. Varje onsdag bemannas lokalen av personal från biblioteket och en kommunvägledare från kommunens kontaktcenter att finnas på plats varannan onsdag.

Syftet att utveckla samhällsrummet utifrån medborgarnas egna önskemål. Information om samhällsrummet och kontaktuppgifter finns samlat på Örnsköldsviks hemsida. www.ornskoldsvik.se/samhallsrum. Där finns även möjlighet att lämna förslag och ställa frågor.

En del av framtidens sjukvård

Samhällsrummet i Trehörningsjö är frukten av ett förslag vid en medborgardialog förra året. Det är Västernorrlands andra samhällsrum och har till viss del utformats med inspiration från samhällsrummet som öppnades i Näsåker i Sollefteå kommun i februari 2022.

På sikt är förhoppningen att det ska finnas samhällsrum på fler platser i Västernorrland för att regionen och kommunens service ska föras närmare invånarna, även utanför större samhällen.

Konceptet är en del av omställningen till nära vård. Det innebär att Region Västernorrland och länets kommuner behöver fördjupa sitt samarbete, förhindra dubbelarbete och göra vården personcentrerad inte minst på grund av att invånarna blir allt äldre och allt sjukare medan den arbetsföra befolkningen blir mindre. Att möta medborgare där de bor är en viktig pusselbit för att göra vården mer tillgänglig, liksom att i högre grad använda digitala hjälpmedel.

 

Fakta om samhällsrummet i Trehörningssjö:

  • Samhällsrummet är ett pilotprojekt som drivs i samarbete mellan primärvården i Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun från 1 december 2023 till 30 december 2024.
  • Invigningen sker i samband med julskyltningen den 3 december.
  • Rummet kommer hålla öppet på onsdagar. Det finns möjlighet till självservice för mätningar, till exempel blodtryck. Öppettiderna är 11.00-13.30 och klockan 15.30-19.00 (bibliotekets öppettider).
  • Provtagning som utförs av sjukvårdspersonal sker från och med 10 januari på jämna onsdagar klockan 09.00 – 11.00. Tidsbokning via Hälsocentralen Husum.
  • Distansmöten med kommun eller sjukvård enligt bokade tider.
  • Kommunvägledaren finns på plats jämna onsdagar klockan 09.00 – 15.00.

Tillbaka till toppen