Samisk flagga

Samiskt residens i Västernorrland 2023: Jojkaren Jörgen Stenberg är årets residenskonstnär

2023-06-08 08:37

I Region Västernorrlands utlysta residens för samiska kulturskapare har jojkaren Jörgen Stenberg utsetts som mottagare. Syftet med det samiska residenset är att främja samisk kultur i Västernorrland.

- Vi är glada och stolta över möjligheten att kunna erbjuda Jörgen Stenberg ett vistelseresidens i Västernorrland. Residenset är ett sätt för oss på Region Västernorrland att i samarbete med flera aktörer stärka den samiska kulturen, kulturarvet och förvaltningsområdet i Västernorrland, säger Maria Oldenmark, kulturchef, Region Västernorrland.

Prisvinnare inom jojk

Jörgen Stenberg har bland annat vunnit Sámi Grand Prix två gånger för sin jojk, uppmärksammats sitt album Vuöllieh och medverkar som jojkare i filmen Sameblod. Residenset genomförs under oktober 2023 och ska ge möjlighet för residenskonstnären att utveckla sitt skapande i samverkan med bland andra de västernorrländska sameföreningarna och fler kulturverksamheter.

- Det känns roligt att få chansen att få göra något i ett nytt sammanhang. Jag ser fram emot att involvera fler personer i mitt arbete, säger Jörgen Stenberg, residenskonstnär.

Samiskt residens bild.jpeg

Jörgen Stenberg, residenskonstnär.

Urvalsgrupp och motivering

Urvalsgruppen har bestått att Åsa Simma, Johanna Minde, Birger Ekerlid, Annica Wennström, Birgitta Ricklund, Anita Forsell, Anders Justin, Annso Grahn och Cecilia Dahlbäck.

Urvalsgruppens motivering: ”Jörgen Stenberg är en engagerad jojkare, kulturarbetare och muntlig berättare med brinnande intresse för traditionella jojkuttryck. Inom ramen för det samiska residenset avser han att efterforska, dokumentera, spela in och nyskapa jojkar inom det sydsamiska området. Hans avsikt är att engagera barn och ungdomar i arbetet för att på så sätt återta och vidareutveckla det samiska kulturarvet.”

Kulturen har nyckelroll för länets utveckling 

Residenset bidrar till uppfyllandet av den regionala utvecklingsstrategin då kulturen bidrar till inflyttning och behållande av kompetens, besöksnäring, livslångt lärande och delaktighet. Ett rikt förenings- och kulturliv är viktigt för demokrati och folkhälsa och bidrar också till länets attraktionskraft som plats och besöksmål. Det samiska residenset sker i form av ett projekt som finansieras av Statens kulturråd och Region Västernorrland, som är samiskt förvaltningsområde sen 2018.


Tillbaka till toppen