Sara Nylund, ordförande Strukturfondspartnerskapet, EU-flagga som vajar i vinden, collagebild

Samtal om EU:s framtida regionalpolitik i mellersta Norrland

2023-08-31 14:01

Strukturfondskapet Mellersta Norrland samlade under tisdagen ett antal aktörer till samtal om EU:s sammanhållningspolitik för den kommande programperioden 2027–2034. Inbjudna var representanter från Regeringskansliet, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Syftet med träffen var att delge regeringens utredare för hanteringen av EU-medel erfarenheter från såväl Strukturfondpartnerskapet Mellersta Norrland som regionerna. Erfarenheterna, utifrån uppdrag, roller och ansvarsfördelning i flernivåsamverkan med exempelvis Tillväxtverket och svenska ESF-rådet, har betydelse för utvecklingen av EU:s sammanhållningspolitik.

- Vi är oerhört glada över att ha fått ta emot utredare och sekreterare från Regeringskansliet till Härnösand. Vi har haft ett konstruktivt samtal om behovet av regionalt inflytande över hanteringen och fördelningen av EU-medel. Vi ser positivt på ansatsen att skapa ökad tydlighet och effektivitet kring EU-medlen som på många sätt är avgörande för den fortsatta utvecklingen i Mellersta Norrland, säger Sara Nylund (S), ordförande Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

Regionala perspektivet behöver lyftas ännu mer

Regeringen genomför en utredning av hanteringen av EU-medel i Sverige med syftet att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medlen. Bland annat ingår strukturfondspartnerskapens myndighetsutövning i utredningen. Regeringskansliets utredare Per Johansson har i sitt uppdrag haft ett stort antal dialogmöten för att bredda bilden om hur en framtida organisering skulle kunna se ut och har också medverkat vid konferenser med fokus på EU:s sammanhållningspolitik. Tisdagens möte var på direkt initiativ från Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland, då man anser att det regionala perspektivet behöver lyftas än mer.

- EU:s struktur- och investeringsmedel har spelat en betydande roll för utvecklingen i norra Sverige och kommer med stor sannolikhet göra det i fortsättningen också. Vi ser dock att det behövs en högre grad regionalt inflytande och regional anpassning till regionernas olika förutsättningar. Därför är det viktigt att vi nu för dessa diskussioner på regional, nationell och europeisk nivå, säger Sara Nylund.

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland

EU:s strukturfonder

Strukturfonderna finns till för att nå EU:s sammanhållningspolitiska mål som syftar till att utveckla Europas regioner genom att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Målet är att bidra till en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Sammanhållningspolitiken genomförs i programperioder om sju år. För perioden 2021 - 2027 finns det för Mellersta Norrland cirka 1,4 miljarder SEK i regionalfonden och cirka 380 miljoner SEK i socialfonden.  


Tillbaka till toppen