Sjukhuset i Sundsvall

Stabsläge på sjukhuset i Sundsvall

2023-10-16 17:56

Just nu är det ett mycket ansträngt läge på sjukhuset i Sundsvall. Den lokala krisledningen är sammankallad och arbetar med situationen.

Situationen innebär ett högt inflöde av patienter som förvärras av att även många medarbetare är sjuka. Detta medför att ett färre antal vårdplatser finns tillgängliga.

Då smitta finns på många avdelningar införs besöksförbud på alla vårdavdelningar. Finns särskilda skäl för besök/närvaro avtalas detta med avdelningens personal.

Akut sjuka patienter ska som vanligt söka vård på akutmottagningen. För mindre akuta tillstånd rekommenderas att kontakta 1177 samt söka vård på hälso- eller vårdcentral under dagtid.


Tillbaka till toppen