Saneringsarbete med patient vid katastrofövning
Patienter som exponerats för ammoniak behöver saneras innan de förs in på akutmottagningen och vidare till intensivvårdsavdelning.

Stor katastrofövning satte sjukhusets krisberedskap på prov

2023-10-03 16:10

Vid en katastrofmedicinsk övning förberedde sig sjukvårdens verksamheter och den lokala krisledningen i Södra sjukvårdsområdet på att ta emot patienter som utsatts för kemikalieutsläpp. Resultatet visar att Region Västernorrland har en utarbetad plan för den typen av särskild händelse.

Det första larmet som kom in meddelade att runt 40 personer var inblandade i en trafikolycka som inträffat på E4 i höjd med Myre söder om Sundsvall. Olyckan omfattade bland annat en tankbil som vält med ammoniakutsläpp som följd, samt en buss fullsatt med passagerare.

Så löd scenariot i den katastrofmedicinska övning som genomfördes på sjukhuset i Sundsvall under tisdagen och som var den största på två decennier. Övningen omfattade runt ett 50-tal medarbetare som bland annat var personal på akutmottagningen, utvalda läkare från flera andra verksamheter, röntgen, transportservice och lokal krisledning.

Sanering utanför sjukhuset

Händelseförloppet ledde fram till att det slutligen anlände elva figurerade patienter till akutmottagningen. I scenariot hade de bland annat olika typer av frätskador och andningspåverkan på grund av ammoniakgasen.

Sjukvårdsarbetet startade med sanering utanför sjukhuset innan patienterna fördes in på akutmottagningen och vidare till intensivvårdsavdelningen eller beredskapsavdelningen.

Övningen påverkade inte det ordinarie arbetet på sjukhuset.

- Regionen har ansvar för att vara en part vid vid en kris eller katastrof. För att bibehålla och öka vår förmåga behöver vi öva, säger Daniel Binsell, övningsledare och beredskapssamordnare vid Region Västernorrland.

Hittade delar att förbättra

När övningen avslutades kunde han konstatera att den förlöpt enligt plan, men också gett lärdomar.

- Vi hittade delar som vi har lyft för att göra att arbetet flyter ännu bättre. Kommunikation är till exempel en svår och viktig del i en krishantering. I stort flöt övningen på bra och visade att vi har en plan för särskilda händelser.


Tillbaka till toppen