Maria Lidgren

Tillväxtchefen Maria: ”Västernorrland har så mycket att erbjuda”

2023-07-10 08:00

Maria Lidgren leder sin verksamhet i en spännande tid. En rad etableringar och stora investeringar är på gång i Västernorrlands och regionens ansvar är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att tillväxten ska utvecklas.

- Vi har ett gynnsamt klimat för företagsutveckling i länet och då tänker jag inte bara på de stora etableringarna som fabriken i Torsboda och vätgasprojektet i Ånge. Besöksnäringen har också stärkts under många års tid och Höga Kusten och Sundsvallsregionen lockar allt fler besökare, säger Maria Lidgren, verksamhetschef för tillväxtverksamheten i Region Västernorrland.

Alla regioner i Sverige har vid sidan av sjukvården även ansvar för utveckling och tillväxt i regionen. Uppdraget kommer från staten men är utlagt på regionerna, bland annat av demokratiska skäl.

- Besluten om regionens utveckling ska fattas av förtroendevalda så nära invånarna som möjligt, säger Maria Lidgren.

Den bästa platsen

Region Västernorrland arbetar inte med själva företagssatsningarna, utan har som uppgift att samordna arbetet med att skapa goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Västernorrland. Uppdraget genomförs i nära samverkan med kommuner, länsstyrelsen och andra myndigheter, lokala, regionala och nationella organisationer och länets näringsliv.

- Vi måste tillsammans arbeta för att vår plats ska bli så bra som möjligt. Det handlar exempelvis om kollektivtrafik, jobb och utbildningar som är matchade mot näringslivet. Det är ett viktigt förutsättningsskapande arbete som går hand i hand med regionens uppdrag med hälso- och sjukvård. Lyckas vi skapa ett attraktivt län för både boende och besökare ökar också skatteunderlaget som finansierar vår sjukvård, säger Maria Lidgren.

Rik variation

Hon lyfter fram att Västernorrland har en fördel av att satsningarna som växer fram nu är jämnt spridda över länet, från Ånge och Torsboda till Västernorrlands regemente i Sollefteå och stora investeringar i Kramfors och Örnsköldsvik.

- Vi kan erbjuda dem som vill jobba här både stadsliv och landsbygd, bostäder och rikt friluftsliv, säger Maria Lidgren.

Själv är hon uppvuxen och bosatt på Alnö.

- Eftersom jag bor i Sundsvall, har utsikt över Timrå och jobbar i Härnösand brukar jag säga att jag har daglig kontakt med åtminstone tre kommuner i regionen.

 

FAKTA:

Förvaltningen regional utveckling har tre verksamhetsområden.

  • Kultur och bildning, vilket bland annat omfattar tre folkhögskolor, kultur och regionbiblioteket
  • Miljö och folkhälsa, vilket bland annat omfattar folkhälsoarbete, hållbarhetsarbete, energikontoret och sjukresekontoret
  • Tillväxt, vilket omfattar stöd och finansiering, näringsliv och kompetensförsörjning samt regional planering och infrastruktur.

Tillbaka till toppen