Utmaningar och åtgärder för hälso- och sjukvården i sommar

2024-06-17 14:48

Region Västernorrland står inför stora utmaningar inom akutvård och patientsäkerhet under sommaren 2024. För att säkerställa trygg och effektiv vård, trots personalbrist, har noggrann planering och samarbete krävts.

För att klara bemanningen inom kritiska verksamheter har medarbetare behövt flytta sina semestrar, byta arbetsplats och i vissa fall även ort. Detta har lett till minskade antal vårdplatser. Region Västernorrland har satt upp ett mål om 294 vårdplatser i sommar, varav 46 inom psykiatrin. Mest kritiskt är läget i Sundsvall, där målet är att hålla 191 vårdplatser öppna.

- Vi har fattat tuffa beslut men kan nu säga att vi kan bedriva en patientsäker vård för de mest kritiska verksamheterna åtminstone den första delen av sommaren. Jag vill också återigen tacka våra medarbetare som gör allt de kan för att lösa situationen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Strandberg.

Sjukhuset i Sundsvall siktar på en miniminivå av 170 vårdplatser men saknar fortfarande cirka 40 platser för att nå denna nivå under sommaren. Akutmottagningen har lösts för majoriteten av sommaren, men vissa veckor ser extra sköra ut.

Åtgärder för att hantera personalbrist

Regionen arbetar intensivt med flera åtgärder, inklusive:

  • Flyttning av spetskompetens: Tidigare anställda kontaktas, semesterveckor flyttas, och hyrpersonal eftersöks.
  • Samverkan mellan verksamheter: Medarbetare med rätt kompetens lånas ut till andra avdelningar, och sjuksköterskor utan specialistkunskap nyttjas för enklare arbetsuppgifter.
  • Extra ersättning: Kompensation för medarbetare som flyttar sina semestrar.
  • Sammanslagning eller stängning av avdelningar: Omfördelning av patienter vid behov.
  • Nödfallsåtgärder: I nödfall kan särskilda åtgärder beslutas av verksamhetschef och områdesdirektör, vilket kan innebära viss sänkt vårdkvalitet under kortare perioder.

Fokus på jämlik och patientsäker vård

Socialstyrelsens prioriteringsprinciper används som stöd för att säkerställa jämlik och patientsäker vård.

- De med störst behov ska få vård först. Socialstyrelsens riktlinjer hjälper oss att prioritera vården dit den behövs mest, säger Sofia Pettersson, områdesdirektör för område patientsäkerhet, utveckling och forskning.

Ytterligare åtgärder inkluderar:

  • Regelbundna arbetsmöten mellan chefer.
  • Vårdplatskoordinatorer i tjänst på sjukhusen.
  • Administrativ personal som går in i vården.
  • Skapande av extra vårdlag.

Arbetet för att säkerställa patientsäkerhet och rimlig arbetsbelastning fortsätter kontinuerligt med dagliga möten och samverkan. Region Västernorrland arbetar intensivt för att hantera sommarens utmaningar och säkerställa att patienterna får den vård de behöver, även under svåra förhållanden.


Tillbaka till toppen