Personalgrupp vid Matfors hälsocentral.

Vändningen i Matfors: 17 nyrekryteringar och flera egna läkare

2024-03-28 12:05

Matfors hälsocentral har på kort tid gjort en viktig resa för att skapa en stabil bemanning. Från att ha haft många uppsägningar och ett kritiskt bemanningsläge har hälsocentralen under det senaste året rekryterat en rad tjänster, bland annat har flera tidigare stafettläkare valt att ta fast anställning.

- Vi har inte alla bitar på plats ännu men att de väljer att kliva ner i lön för att få vara hos oss som fast anställda är ändå ett kvitto på att de trivs med jobbet och med sina arbetskamrater, säger Maria Jonzon, enhetschef Matfors hälsocentral.

Under 2022 var personalsituationen vid Matfors hälsocentral skakig. Många sjuksköterskor hade sagt upp sig och försvann en efter en under våren. Samtidigt gick flera anställda i pension. Hälsocentralen hade inte heller några egna läkare och var beroende av hyrläkare.

Situationen började vända

Maria Jonzon annonserade efter personal och lyckades under det första året rekrytera totalt 17 personer inklusive sjuksköterskor, fysioterapeuter och kuratorer. Hon annonserade också efter läkare.

- Jag fick svar av en läkare som bodde i Piteå men som i grund och botten var från Sundsvall. Hon valde att flytta hem och började på hälsocentralen i april 2023. Så började det på läkarsidan, berättar Maria Jonzon.

Under hela det första året anlitade hälsocentralen också en stafettläkare.

- Han tyckte att Matfors var bra och trivdes här. Jag började diskutera med honom och efter lite arbete bestämde han sig för att bli fast doktor hos oss. Det är han nu från vecka 3 i år. Så nu är han specialist i allmänmedicin hos oss, säger hon.

Egna läkare på distans

Hälsocentralen hade under 2022 och 2023 också anlitat en stafettläkare som jobbade digitalt på distans. Stafettläkaren hanterade inremisser, skrev recept och hade också tid avsatt för digitala besök och användes också som konsultationsläkare mot sjuksköterskor. Men under sommaren 2023 infördes nya regler som innebar att inhyrd personal inte längre fick jobba på distans utan behövde arbeta i regionens lokaler. Maria Jonzon behövde därför avsluta avtalet med stafettläkaren.

- Jag tyckte att det hade fungerat bra med arbetsformen och annonserade därför i stället efter en egen fast anställd läkare som kunde jobba digitalt på distans.

Två läkare svarade på annonsen. Båda läkarna ville jobba deltid och Maria Jonzon kunde göra ett upplägg där de delar på tjänsten, 75 och 25 procent, som passade dem båda.

En av distansläkarna hade tidigare jobbat som stafettläkare på hälsocentralen.

- Hon ville ha en tillhörighet men samtidigt jobba på distans och eftersom det inte längre var möjligt att göra det som hyrläkare så bestämde hon sig för att ta en fast anställning. Hon hade också trivts bra i arbetsgruppen och tyckte att vi hade kompetenta sjuksköterskor, att det var en bra arbetsplats, säger Maria Jonzon.

Trygg och kompetent personalgrupp

Hälsocentralen hade också ytterligare en stafettläkare som jobbade 60 procent som äldrevårdsdoktor mot kommunens särskilda boenden. Utifrån hälsocentralens pressade ekonomi behövde Maria Jonzon egentligen en läkare som kunde arbeta både med boenden och läkarmottagning och ställde därför ultimatum.

- Jag sa, vill du vara kvar här hos oss som stafett inför nästa avrop så behöver du börja göra både och. Eftersom han ville vara kvar i sitt jobb som äldrevårdsdoktor och ville fortsätta med det på 60 procent valde han därför att gå in på en vikariatsanställning hos oss från första mars, säger hon.

Maria Jonzon vill inte ta äran för de framgångar som gjorts på personalfronten utan hänvisar till personalgruppen.

- Den största utmaningen är att få hit dem. När de väl är här så trivs de. De tycker att det är bra här och att de har en jättebra personalgrupp att jobba med. Och när valet har varit att behöva börja om på ett nytt ställe eller stanna kvar som anställd då har de valt att stanna kvar hos oss.

Jobb kvar att göra

Hälsocentralen i Matfors saknar fortfarande 1,5 fasta läkare men efter tidigare års rekryteringsinsats är hälsocentralen fullbemannad i övrigt.

- Vi har täckt in alla behov på sjuksköterskesidan med specialister inom astma/kol, demens, diabetes, distriktssköterska och BVC, som var och en brinner för sina respektive delar. Det skapar en trygg och stabil bas och är en viktig förklaring till att det blivit så bra, säger Maria Jonzon.

Bildtext:

Främre raden från vänster: Cecilia Gode, kurator, Sara Bergström, distriktssköterska, Elvira Tiktopoulou, underläkare, Andréa Håkansson, distriktssköterska, Anne Liljedahl, allmänspecialist, Gunilla Wahlström, BVC- sköterska, My Forsström, demenssjuksköterska, Malin Larsson, undersköterska, Amanda Näsström, undersköterska, Sanna Decker, medicinsk sekreterare, Ann-Charlott Israelsson, undersköterska. Bakre raden från vänster: Rabeh Farhod, allmänspecialist, Maria Jonzon, enhetschef, Katrin Eriksson Sölvestål, sjuksköterska, Ylva Wieslander, diabetessjuksköterska, Andreas Wikman, fysioterapeut, Christina Bohlin, sjuksköterska.


Tillbaka till toppen